Usposabljanje SD1

Program usposabljanja na področju športne rekreacije - 1. stopnja

Program usposabljanja na področju športne rekreacije - 1. stopnja
Vas zanima delo v športu? Želite voditi programe športno-rekreativne vadbe? Prijavite se na program usposabljanja in si pridobite kompetence za delo v športu. Udeležba je brezplačna.
Pravico do dela v športu ima izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen. To ureja Zakon o športu, ki opredeljuje izobražene in strokovno usposobljene delavce.

Hkrati zakon opredeljuje organizacije, ki jih je država pooblastila kot nosilce programov usposabljanja. Edino ti programi, ki jih na predlog Komisije za akreditacijo potrdi resorni minister, zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in diplomo, s katero ima posameznik pravico do dela na področju športa. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Zakon o športu javno pooblastilo za programe usposabljanja na področju športa starejših in športne rekreacije (kamor sodijo vse športne panoge, ki pri OKS-ZŠZ nimajo registriranega tekmovalnega sistema) daje Olimpijskemu komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez. OKS-ZŠZ je skladno z zakonom in na podlagi določil Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu oblikoval enovit program, ki je pričel veljati v začetku letošnjega leta. Prva izvedba programa usposabljanja za pridobitev naziva “strokovni delavec - športna rekreacija 1”, poteka v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev, in sicer od marca do maja letos. 
 
OKS-ZŠZ ima skladno s ZŠpo-1 javno pooblastilo kot edini nosilec programov usposabljanja za področje športne rekreacije  in športa starejših. Za obe področji je pripravil program usposabljanja na 1 in 2 stopnji. Programi vključujejo obvezne vsebine (določene s pravilnikom) in posebne vsebine, ki jih v program predvidi posamezni predlagatelj programa. OKS-ZŠZ si je prizadeval, da bi posamezne vsebine iz področja specialnih športnih panog v okviru programa usposabljanja OKS-ZŠZ izvajale zainteresirane nacionalne panožne zveze, vendar s predlogom pri zakonodajalcu nismo bili uspešni. Sprejeti pravilnik tega ne omogoča, temveč zahteva enovit program. Zato predmetnik ponuja splošne vsebine, ki obsegajo kar se da širok spekter potrebnih “splošnih” znanj za vodenje vadbe na področju športne rekreacije. Ne ponuja pa specialnih znanj posamezne športne panoge, zato je kot pogoj za dokončanje programa usposabljanja predvidena obvezna praksa (vsaj 100 ur), s katero naj bi kandidat imel možno usmeriti se na tisto športno panogo, v kateri bi želel delovati.
 
Seznam trenutno veljavnih programov je objavljen na straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Dodatne informacije v zvezi z razpisanimi programi usposabljanja pa so na voljo na tej povezavi.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji