Usposabljanje SD1

Regijska pisarna Jesenice in 2. seja Strokovnega sveta športa za vse

Regijska pisarna Jesenice in 2. seja Strokovnega sveta športa za vse
Regijska pisarna OKS-ZŠZ Jesenice je gostila 2. sejo Strokovnega sveta športa za vse in sestanek vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ.
Pokljuki je bila prizorišče 2. seje Strokovnega sveta športa za vse (SSŠV) in prvega sestanka vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ v novem mandatnem obdobju.
Osredji točki druge seje SSŠV sta bili namenjeni programskim usmeritvam OKS-ZŠZ na področju športa za vse ter letnemu delovnem in finančnem načrtu športa za vse v letu 2019. S ciljem izboljšanja povezovanja nacionalnih panožnih športnih zvez in športnih zvez občin na področju športa za vse je bila konstituirana 5-članska delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Atletske zveze Slovenije in drugi strokovnjaki športa, ki delujejo na področju atletike. Na osnovi analize programov športne rekreacije v atletiki bodo člani delovne skupine pripravili tudi priporočila in smernice za povezovanje NPŠZ in OŠZ za razvoj in implementacijo skupnih programov.

Na sestanku vodij regijskih pisarn OKS-ZŠZ je bil obravnavan predlog občinskih športnih zvez, nosilk vloge regijskih pisarn OKS-ZŠZ, in njihovih vodij ter predlog spremembe kriterijev in meril za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn.

Vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Jesenice, Branko Jeršin, je ob strokovnemu delu organiziral tudi pester tridnevni spremljevalni progam, namenjen predvsem športnem druženju in spoznavanju možnosti, ki jih za aktivno preživljanje prostega časa ponuja Pokljuka s svojimi izjemnimi naravnimi danostmi in urejenimi športnimi površinami.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji