Usposabljanje SD1

Sistemska sredstva države, namenjena športu

Sistemska sredstva države, namenjena športu
Po odstopu Petra Vilfana, državnega sekretarja za šport v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije in obvestilu, ki nam ga je poslala vodja kabineta predsednika vlade, citiram: » trenutno prostega delovnega mesta državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade ni, saj smo se dogovorili, da bo mesto zasedel državni sekretar za malo gospodarstvo, kar je bilo tudi koalicijsko usklajeno« smo na Olimpijskem komiteju Slovenije pripravili novinarsko konferenco.
Na njej smo javnosti seznanili z aktualnimi težavami, s katerimi se srečuje slovenski šport, oz. z odnosom države do športa. Temeljni namen novinarske konference ni bil zanetiti spora med državo in športno sfero, pač pa, na podlagi realnih finančnih kazalcev, storiti še en korak za boljši športni jutri, oz. več sistemskih sredstev iz državne malhe.
 
Izpostaviti želimo zgolj in samo dejstvo, da je sistemskih sredstev v športu preprosto premalo. Ta težava za šport ni nova, saj je bilo to področje v zadnjem obdobju vseskozi obravnavano z interventnimi ukrepi, različni projektni viri pa so, do določene mere, izboljševali ali poslabševali nezavidljivo osnovno stanje.
 
“Slovenski šport je eden od najpomembnejših, najbolje organiziranih in tudi najuspešnejših delov civilne družbe, njegovi predstavniki pa bi moral biti upoštevani sogovorniki za državo, ne glede na to, kdo jo vodi. S svojimi pozitivnimi družbenimi učinki in množičnostjo pa je tudi pomemben družbeni integrator”, je med drugim opozoril Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. OKS-ZŠZ je, kot krovna in sistemska organizacija slovenskega športa, dolžna zastopati ter predstavljati interese, ki so usmerjeni v dobrobit in izboljšanje položaja športa.
 
Denarna sredstva, ki jih država namenja športu, predvsem programom športa so nekajkrat premajhna. “ Resno so ogroženi številni vrhunski športni uspehi, ki jih na mednarodnem prizorišču dosegajo slovenske športnice in športniki. Ne smemo dopustiti, da se zaradi pomanjkanja sredstev športni uspehi ne nadaljujejo, saj bo zelo težko ponovno pridobiti izgubljene športne priložnosti in se v boljših časih vrniti na pota stare slave”, je , med drugim, poudaril Tomaž Barada, podpredsednik OKS ZŠZ.
 
“Nacionalni program športa, ki smo ga v državi sprejeli leta 2014 in velja do 2023, predvideva raven javnih virov za šport v višini  100 eur / prebivalca; v minulih letih so se sistemska sredstva države, namenjena športu, konstantno zmenjševala. Danes jih ni več kot 50 eur/ prebivalca”, je opozoril Janez Sodržnik, podpredsednik OKS ZŠZ.

OKS-ZŠZ je tudi s soglasjem k Letnemu programu športa dokazal, da razume in ceni prizadevanja svojih partnerjev, v tem primeru države. Zato hkrati pričakuje, da bo enako razumljen in spoštovan tudi drugi del dogovora, ki k soglasju dodaja skupno zavezo za izboljšanje položaja slovenskega športa. Pričakujemo, da bo s z razumnim in ažurnim dogovorom tlakovana pot k ohranitvi in razvoju enega od najbolj uspešnih in prepoznavnih gradnikov slovenske družbe in s tem tudi uresničitev že danih zavez, ki so pozitivne za vse vpletene strani; ko športniki napovedo vrhunski izid, od njih pričakujemo, da napoved uresničijo, zato bo potrebno razumeti, da lahko slovenski športi enako pričakuje tudi od svoje krovne organizacije, ko gre za položaj športa v državi. Pri izboljševanju pogojev za šport bo potrebno preiti od besed k dejanjem.    

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji