OI Pariz 2024

Janez Sodržnik na obisku v občini Komen

Janez Sodržnik na obisku v občini Komen
Skupaj s predsednikom Športne zveze Nova Gorica in članom IO OKS-ZŠZ, Miranom Müllnerjem ter predsednikom Športne zvez Komen, Rajkom Kraljem so obiskali župana občine Komen Erika Modica.
Pred tem so se sestali tudi s predstavniki športnih društev in se seznanili s stanjem in potrebami športa v občini. Občina Komen s 3523 prebivalci sodi med manjše slovenske občine, v kateri je registriranih 12 športnih društev med katerimi prevladujejo društva, ki se ukvarjajo s balinanjem. Po podatkih, ki jih občine posredujejo Ministrstvu za finance ta namenja za športne programe 6,94 € na prebivalca.

Z županom Erikom Modicem, ki je prevzel vodenje občine v novem mandatu so se pogovarjali o podpori občine športnim društvom in perspektivah nadaljnjega razvoja športa.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji