Usposabljanje SD1

Forum MOK-a za večjo udeležbo športnikov pri odločitvah in delovanju

Forum MOK-a za večjo udeležbo športnikov pri odločitvah in delovanju
Na tridnevnem zasedanju športnega foruma Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) v Lozani je sodelovalo več kot 350 predstavnikov športnic in športnikov iz 185 držav, kar je bil največji tovrstni dogodek doslej. Na njem so bili tudi predstavniki največjih športnih organizacij.
Na dogodku, ki se je danes zaključil, je sodelovalo okrog 50 mednarodnih športnih federacij, zastopniki vseh petih celinskih in ostalih nacionalnih predstavnikov združenj športnikov, organizatorji naslednjih olimpijskih iger ter tudi predstavniki paraolimpijskega komiteja in Svetovne protidopinške agencije, so sporočili iz Moka.

Športniki so zahtevali večjo udeležbo pri odločitvah in delovanju. Čeprav tako široka udeležba ni mogla prinesti tehtne razprave, je bilo sprejetih nekaj sklepov, ki bodo v prihodnje vplivali na razvoj športa in vloge športnikov.
Ti so zahtevali večjo prisotnost v organih, ki odločajo o različnih športnih zadevah ter okrepitev finančnega modela solidarnosti Moka. Pri slednjem so sklenili tudi, da naj bi se podpora Moka iz solidarnostnega sklada usmerila neposredno na olimpijske reprezentance in ne na nacionalne olimpijske komiteje.

Na izvršni odbor Moka so naslovili predlog, da se atletske komisije nacionalnih olimpijskih komitejev podprejo neposredno z do 10.000 ameriških dolarjev (8800 evrov) na leto, da bi se omogočilo nemoteno delovanje tudi finančno slabših organizacij.
Zavzeli so se tudi za izboljšanje modelov podpore drugih karier športnikov, tako naj bi se začel vzpostavljati model, da se že pred končanjem športnih karier začele sistematične priprave na nadaljevanje življenja na drugih področjih. Dodatno so predlagali krepitev boja proti dopingu, za čisti šport, in s tem povezano tudi za zdravje športnikov.

Športna komisija Moka bo tako začela tesneje sodelovati z zdravstveno in znanstveno stroko, tudi v izogib poškodbam in drugim težavam, ki jih prinaša vrhunski šport. Pri tem pa niso omenjali zgolj telesnega, ampak tudi duševno zdravje ob velikih naporih in stresu, ki jih prinaša življenje vrhunskega športnika.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji