Usposabljanje SD1

Podpis pogodbe med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Športno zvezo Velenje

Podpis pogodbe med Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez in Športno zvezo Velenje
V imenu predsednika OKS-ZŠZ Bogdana Gabrovca je podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik podpisal pogodbo s predsednikom Športne zveze Velenje, Bogdanom Plaznikom o delovanju regijske pisarne OKS-ZŠZ za Severno savinjsko regijo. Regijsko pisarno bo vodila sekretarka zveze Katka Geršak.
Slavnostnega podpisa pogodbe, ki je potekalo v prostorih Zavoda za turizem Šaleške doline TIC  Velenje v Vili Bianci se je udeležil tudi podžupan mestne občine Velenje Peter Dermol. Prisoten je bil tudi župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar.
 
Izvršni odbor OKS-ZŠZ je na 3. redni seji 19.3.2019 v Ljubljani, na predlog Strokovnega sveta športa za vse, potrdil 15 regijskih pisarn ter občinske športne zveze, ki jim je zaupana naloga njihovega vodenja. V Severno savinjski regiji OKS-ZŠZ, ki pokriva občine: Velenje, Gornji Grad, Šoštanj, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmarno ob Paki je bilo v mandatnem obdobju 2018-22 vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ zaupano Športni zvezi Velenje
 
Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sicer sledi strategiji OKS-ZŠZ o delovanju na lokalni ravni, saj poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji in vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.
 
V nagovoru ob podpisu pogodbe je podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik povedal, da gre v primeru Regijske pisarne OKS-ZŠZ Velenje za dobro delo Športne zveze Velenje, ki je v preteklem mandatnem obdobju izpolnila pričakovanja OKS-ZŠZ in sodi po uspešnosti delovanja v prvo tretjino zvez, ki jim je zaupano vodenje regijskih pisarn. Zahvalil se je tudi občini za vso podporo društvom in civilni športni organiziranosti v Velenju ter v širši regiji.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji