Usposabljanje SD1

5. redna seja IO OKS-ZŠZ

5. redna seja IO OKS-ZŠZ
V ponedeljek, 3.6.2019 bo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru 5. redna seja IO OKS-ZŠZ.
Seja Izvršnega odbora, s pričetkom ob 15.00 uri, ima sledeči predlog dnevnega reda:
 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje IO OKS-ZŠZ
 3. Zadeve Slovenske olimpijske akademije
 4. Zadeve Strokovnega sveta športa za vse
 5. Zadeve Strokovnega sveta za vrhunski šport
 6. Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
 7. Fundacija za športnike
 8. Sodelovanje in udeležba na športnih igrah
  • Olimpijske igre Tokio 2020 – projekt in kriteriji
  • Mladinske olimpijske igre Lozana 2020 – projekt in kriteriji
 9. Gradivo za 44. sejo skupščine OKS – ZŠZ
  • Zapisnik 43. redne Skupščine OKS - ZŠZ
  • Letno poročilo OKS – ZŠZ za leto 2018
  • Poročilo Nadzornega odbora OKS – ZŠZ za leto 2018
  • Poročilo SLOADO za leto 2018
  • Letni delovni načrt OKS – ZŠZ za leto 2019
 10. Pobude in predlogi
 11. Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji