6. redna seja IO OKS-ZŠZ

6. redna seja IO OKS-ZŠZ
V torek, 18. junija 2019, pred začetkom Skupščine OKS-ZŠZ, bo v dvorani Celjanka, 6. redna seja Izvršnega odbora krovne športne organizacije.
6. redna seja Izvršnega odbora aktualnega vodstva bo v prostorih partnerja OKS-ZŠZ, družbe Celjski sejem, d.d., s pričetkom ob 14.00 uri in spodnjim predlogom dnevnega reda:
  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Zapisnik 5. redne seje IO OKS – ZŠZ
  3. Poročilo o delovanju regijskih pisarn OKS – ZŠZ v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019
  4. Dan slovenskega športa – pobuda za razglasitev državnega praznika
  5. Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) Baku 2019
  6. Imenovanje komisij OKS - ZŠZ
  7. Pobude in predlogi
  8. Razno

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji