Imamo to. Peking prihajamo!

Komisije

Poslovno marketinški svet

Komisija za financiranje športa

Komisija za mednarodno sodelovanje

Klub sponzorjev

Komisija za zamejski šport

Komisija za šport in okolje

Komisija za objekte in mednarodne prireditve

Komisija za ženski šport - Komisija za enakost spolov

Komisija za medicino športa

Komisija za kadre

Komisija za panožne centre

Komisija za nagrade in priznanja

Komisija športnikov

Klub slovenskih olimpijcev

Komisija za etična vprašanja

Komisija za pravne zadeve in organiziranost

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji