Bakla 2024

Zakoni in akti, ki urejajo lastninske pravice in uporabo olimpijskih simbolov v Sloveniji

Mednarodni olimpijski komite je pooblastil Olimpijski komite Slovenije, da na ozemlju Republike Slovenije skrbi za zaščito olimpijskih simbolov in ščiti pravice, ki jih Mednarodni olimpijski komite zagotavlja svojim sponzorjem oziroma sponzorjem olimpijskih iger, Olimpijski komite Slovenije pa sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije.

Pravila, ki določajo pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov v najširšem smislu, so predstavljena v nadaljevanju, pri čemer je treba opozoriti, da so razlage namenjene samo lažji orientaciji, kje najti popolno tolmačenje določene tematike, zavezujoči so celotni dokumenti in ne le deli naše razlage.

Olimpijska listina

Olimpijska listina je sistemska ureditev temeljnih načel, pravil in predpisov, ki jih je sprejel Mednarodni olimpijski komite. Določa organizacijo in delovanje olimpijskega gibanja in zahteve za izvedbo olimpijskih iger.

Nairobijska pogodba

Nairobijska pogodba določa varstvo olimpijskega simbola – olimpijskih krogov. Sprejeta je bila v Nairobiju 26. septembra 1981, Slovenija jo je ratificirala 25. februarja 1998.

Skladno z Nairobijsko pogodbo je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino dolžen zavrniti oziroma razveljaviti registracijo znamke in z ustreznimi ukrepi prepovedati, da se kot znamka ali drug znak za komercialne namene uporablja kateri koli znak, ki vsebuje olimpijski simbol ali je sestavljen iz njega, kot je določeno z ustanovno listino Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Pravilo 40 - uporaba podobe in imena športnikov olimpijcev ter drugih članov olimpijske reprezentance

Gre za eno izmed najpomembnejših pravil olimpijskega sponzorstva, saj opredeljuje obdobje ekskluzivnosti – obdobje olimpijskih iger, ko lahko podobo in ime športnika uporabljajo izključno olimpijski sponzorji.

Pravica uporabe športnika, člana olimpijske reprezentance za posamezne olimpijske igre, je, skladno s t. i. »Rule 40« (v nadaljnjem besedilu: Pravilo 40), dovoljena:

Olimpijski sponzorji in imetniki pravic za prenose
Vsak posamezen nacionalni olimpijski komite je pristojen za izdajo dovoljenja sponzorjem nacionalnega olimpijskega komiteja oziroma nacionalne olimpijske reprezentance, da v okviru avtoriziranih komunikacij uporabljajo podobo sodelujočega športnika in drugih članov olimpijske reprezentance. Dovoljenje je veljavno samo za ozemlje nacionalnega olimpijskega komiteja, ki je dovoljenje izdalo.

TOP-partnerji Mednarodnega olimpijskega komiteja
Na podlagi dovoljenja Mednarodnega olimpijskega komiteja lahko TOP-partnerji uporabljajo podobo sodelujočega ali olimpijske reprezentance na olimpijskih igrah v okviru avtoriziranih komunikacij na več območjih hkrati.

Pravilnik o uporabi podobe športnikov in drugih članov olimpijske reprezentance Slovenije v obdobju Olimpijskih iger Pjongčang 2018 je v celoti objavljen tukaj.

Pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja o spletnih mestih, bloganju in socialnih medijih

Športnik in trener, funkcionar, tiskovni ataše ali kateri koli drug akreditiran udeleženec olimpijskih iger ne sme delovati kot poročevalec ali opravljati kakršne koli druge naloge v zvezi z obveščanjem.

Mednarodni olimpijski komite natančno določa pravila pri nastopanju v družabnih omrežjih, bloganju in uporabi interneta, ki je kratko povzeto v nadaljevanju:

Kdo, kdaj, kje, kako
Uporaba družabnih medijev in posodabljanje lastnih spletnih strani/blogov v času sodelovanja na olimpijskih igrah je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:

-    aktivnosti se morajo skladati z olimpijsko listino in olimpijskimi vrednotami;
-    objave morajo biti zapisane v prvi osebi oziroma v obliki dnevnika;
-    ne sme se prevzeti vloga novinarja, poročevalca ali kakšnega drugega medijskega položaja;
-    prepovedano je razkrivanje zaupnih ali zasebnih podatkov o drugih osebah ali organizacijah.


Fotografije z olimpijskih prizorišč

-    se lahko objavljajo izključno za lastno uporabo;
-    ne smejo biti uporabljene za komercialne namene;
-    treba je upoštevati veljavno zakonodajo;
-    ne smejo se kršiti pravice tretjih oseb;
-    prepovedano je objavljanje zaporedno posnetih fotografij, ki lahko delujejo kot videoposnetek;
-    za olimpijsko vas velja poseben režim.


Video- in audioposnetki

-    snemanje je dovoljeno izključno za osebno uporabo in z amaterskimi napravami;
-    objavljanje posnetkov je prepovedano.

Sponzorji

-    brez dovoljenja Mednarodnega olimpijskega komiteja ali nacionalnega olimpijskega komiteja sodelujoči na olimpijskih igrah ne smejo promovirati blagovnih znamk, proizvodov ali storitev na svojih blogih, spletnih straneh ali v družabnih medijih.

Uporaba olimpijskih simbolov in druge olimpijske lastnine

-    uporaba je načelno prepovedana;
-    beseda »olimpijski« in druga povezana terminologija se lahko uporablja izključno za uredniške potrebe in potrebe poročanja;
-    uporabo znaka olimpijskih iger ali maskote predhodno pisno dovoli Mednarodni olimpijski komite;
-    uporabo znaka nacionalnega olimpijskega komiteja dovoli nacionalni olimpijski komite.
POZOR: olimpijski simbol in druge lastnine se ne smejo uporabljati v komercialne namene oz. tako, da bi se ustvarjala kakršna koli povezava tretjih strank z Mednarodnim olimpijskim komitejem ali določenimi olimpijskimi igrami.

Imena domen/URL-ji /poimenovanje strani/aplikacije

-    imena domen in url-naslovi, ki vsebujejo besedo »olimpijski« ali »olimpijske« ali drugo povezano terminologijo (tudi tujejezične ustreznice), so prepovedani in izjemoma dovoljeni samo s predhodnim dovoljenjem Mednarodnega olimpijskega komiteja;
-    ustvarjanje samostojnih spletnih strani z olimpijsko tematiko, aplikacij ali drugih funkcionalnosti za poročanje o olimpijskih igrah ni dovoljeno.

Pravila za medije o uporabi olimpijskih simbolov za urednikovanje

Mednarodni olimpijski komite se zaveda pomembne vloge medijev pri poročanju o olimpijskih igrah, kljub temu pa je tudi v tem delu pomembno upoštevanje integritete in vrednosti olimpijskih simbolov. Zato je Mednarodni olimpijski komite oblikoval posebna pravila za medije, ki določajo uporabo olimpijskih simbolov pri urednikovanju tiskanih in spletnih medijev. Pravila natančno opredeljujejo uporabo olimpijskih krogov, znaka olimpijskih iger, posnetkov iz olimpijskih iger, oblikovanja domene spletnih strani in socialnih medijev, mobilnih aplikacij in oglaševanja.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji