SI Oran 2022

Izvedba mini OI

Mini olimpijske igre

NAMEN:
Namen izvedbe aktivnosti po vzoru olimpijskih iger je, da otroci skozi razne ustvarjalne in gibalne aktivnosti spoznajo olimpijske igre, olimpijsko gibanje, olimpijske vrednote in olimpijsko zgodovino. 

CILJI: 
Otroci in učenci bodo po izvedbi take aktivnosti poznali olimpijski protokol, olimpijske simbole, doživeli duh olimpijskih iger in osvojili nova znanja. 

MOŽNOSTI IZVEDBE: 
Mini olimpijske igre lahko izvedemo tako v šoli, vrtcu kot tudi doma. 

OLIMPIJSKI PROTOKOL:
To je postopek izvedbe olimpijskih iger. Uvodni protokol vsebuje: mimohod bakle in zastave, poslušanje olimpijske himne in prebiranje priseg. 
Otvoritev mini olimpijskih iger se obeleži z mimohodom udeležencev, ki na otvoritveni prostor prinesejo olimpijsko zastavo in olimpijsko baklo. Mimohod spremlja olimpijska himna. Himna je dostopna v digitalni obliki na spletni strani OKS. Pred zaključkom otvoritve se prebere tudi prisege udeležencev. Sledi izvajanje iger in aktivnosti. Dogodek vedno poteka v skladu z olimpijskimi načeli odličnosti, solidarnosti in prijateljstva. Udeležence se spodbuja, da se zabavajo in trudijo po najboljših močeh. Igre zaključimo s razstavo izdelkov in z razglasitvijo najboljših športnih rezultatov. Vsi otroci ob koncu prejmejo priznanje za sodelovanje.
 
OLIMPIJSKA PRISEGA:
Prisego je pripravil  P. de Coubertin. Športniki so prvič prisegli na olimpijskih igrah 1920 v Antwerpnu. »V imenu vseh tekmovalcev obljubljam, da se bomo na olimpijskih igrah borili pošteno in upoštevajoč predpise, tekmovali viteško - za slavo športa in v čast svojih ekip.«. Za Za izvedbo aktivnosti mini olimpijskih iger lahko uporabimo prisege, ki so objavljene na spletni  strani OKS ali pa si pripravimo svojo.
 
KULTURNI IN SPREMNI PROGRAM:
Baklo in zastavo, ki se jo uporabi za mimohod, lahko udeleženci mini olimpijskih iger izdelajo sami. Izdelajo ju lahko samostojno ali v okviru šolskega pouka. Otvoritvena slovesnost posnema otvoritev pravih olimpijskih iger. Zaželeno je, da se v otvoritev vključi tudi  različne kulturne prispevke, na primer: samostojne nastope ali skupni nastop učencev in učiteljev.

PREDLOGI ZA IZVEDBO: 
Številne ideje za aktivnosti lahko najdete med predlogami na spletni strani OKS. Lahko pa aktivnosti izvedete tudi po lastni ideji. Veseli bomo, če nam vaše ideje posredujete preko spletne pošte na Ales.Solar@olympic.si.
 

1. OLIMPIJSKA URICA
Olimpijsko urico lahko izvedemo v vrtcu ali v razredu  pri kateremkoli predmetu. Vsebino prilagodimo glede na starost učencev in glede na predmet, kjer želimo izvesti olimpijsko aktivnost. V uvodu ure se pogovorimo o vrednotah olimpizma in o olimpijskih simbolih. V nadaljnem poteku ure se lotimo izbranih aktivnosti s tematiko olimpijskih iger. Olimpijsko urico poskusite izvesti skladno s protokolom olimpijskih iger.
  

2. OLIMPIJSKI TEDEN
Izvedba olimpijskega tedna je lahko zabavna popestritev učnega procesa. Teden se lahko začne s slavnostno otvoritvijo, ki jo izvede vsak razred posebej, vsaka triada posebej ali vsi skupaj - po zmožnostih šole. Teden lahko vsebuje številne razredne ali medrazredne olimpijske aktivnosti. S skupnim ustvarjanjem se lahko pripravi bogat spremljevalni in kulturni program. Konec tedna se lahko obeleži z razstavo izdelkov in zaključno slovesnostjo.
 

3. OLIMPIJSKI ŠPORTNI DAN 
Olimpijski športni dan lahko izvedemo kot domače mini olimpijske igre ali pa v sklopu šolskega športnega dne. Poskusimo posnemati protokol olimpijskih iger. Vsebina gibalnih aktivnosti je lahko poljubna, v pomoč so vam predloge dostopne na spletni strani OKS. Šola lahko športni dan izvede tudi kot javni dogodek v sodelovanju z OKS - Mini Olimpijada


PRENOS DATOTEK:

MINI OI - OLIMPIJSKE URICE
MINI OI - ŠPORTNI DAN
MINI OI - DOMAČE OLIMPIJSKE IGRE


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji