No such file or directory

PODARI DEL DOHODNINE ŠPORTU

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

(vpišite 8 mestno številko)

ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE:

PODPIS:

*Strinjam se, da OKS-ZŠZ navedene osebne podatke uporabi izključno v povezavi s posredovanjem zahteve za namenitev dela dohodnine na FURS.
S podpisom te zahteve pooblaščam OKS-ZŠZ, da v mojem imenu posreduje podatke iz te zahteve na pristojni finančni urad.
* Obvezna polja
ODDAJ ZAHTEVO