EMOCS - EUROPEAN MEETINGS OF COMPANY SPORT

Evropska srečanja športa v podjetjih

OKS-ZŠZ se v okviru strateškega cilja izboljšanja pogojev za povečanje števila športno aktivnih v Sloveniji vključuje tudi v evropske projekte, ki vsebinsko obravnavajo to področje.
Eden takih projektov je bil tudi "Evropska srečanja športa v podjetjih" ki je potekal pod vodstvom Evropske zveze za šport v podjetjih.  Namen projekta je bil pregled obstoječih modelov v Evropi i širše, ki so v pomoč podjetjem pri uvajanju pozitivnih sprememb in oblikovanje enotnega sistema certificiranja »aktivnih delovnih mest«
Več o projektu vam je na voljo tukaj.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji