Bakla 2024

SPACHE – Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environments

Projekt namenjen povezovanju in spodbujanju telesne dejavnosti s kulturno dediščino

V torek 2. febrauarja 2021 ja bil uvodni sestanek partnerjev projekta SPACHE – Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environments (Šort in telesna dejavnost v okoljih kulturne zapuščine), ki je potekal preko spelta. Projekt je namenjen raziskovanju možnosti za izkoriščanje virov kulturne dediščine za povečanje športne dejavnosti državljanov in spodbujanje njihove blaginje, njihove lokalne identitete in socialne kohezije. Cilj projekta bo zlasti: povečati telesno dejavnosti z izkoriščanjem virov lokalne kulturne dediščine; ozaveščati o pomenu aktivnega življenja; povečati ponovno odkrivanje lokalne kulturne dediščine s strani prebivalcev in  turistov ter njeno skrb in upravljanje z njo; oblikovanje lokalne identitete s ponovnim povezovanjem ljudi z njihovimi ozemlji z vrednotenjem potenciala za večjo socializacijo tako kulturne dediščine kot športa / telesne dejavnosti; preprečevanje gentrifikacije zgodovinskih mestnih središč s ponovnim povezovanjem prebivalcev z njihovimi mestnimi središči. V projektu sodelujejo sledeče organizacije: Tempo Livre (Portugalska), ki jevodilni partner in partnerji Občina Guimaraes (Portugalska), Občina Gargnano (Italija), Odbojkarsko združenje Alta Garda (Italija), Sport Fryslân (Belgija), Občina Bonn (Nemčija), Inštitut za družbene raziskave (Italija), TAFISA (Nemčija), Šport in državljanstvo (Francija) ter Olimpijski omite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Izvedba pilotnega dogodka projekta, 11.6.2022 v Piranu v okviru 27. TAFISA svetovnega kongresa, Portorož 2022:


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji