Model pravilnika in meril za vrednotenje LPŠ

Vljudno vas vabimo k prijavi na regijske posvete OKS-ZŠZ o sofinaciranja športa na lokalni ravni, ki bodo potekali:

v torek, 16.4. 2019 ob 12. uri v Šolskem centru Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
v sredo, 17.4.2019  ob 15. uri v Športni dvorani Brežice, Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice
v sredo, 24.4.2019 ob 14. uri v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec

v torek, 14.5.2019 ob 16. uri v v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Šmarinska cesta 140, 1000 Ljubljana

Prijavite se lahko tukaj
Predstavitev s posvetov vam je na voljo tukaj
Tolmačenje 20. in 27. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) vam je na voljo tukajV letu 2014 je stopil v veljavo novi Nacionalni program športa 2014 -2023 in njegov Izvedbeni načrt, ki k ureditvi področja pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim omogoča organiziranost športa po sodobnejšem ustroju. Skladno s tem je potrebno tudi na lokalni ravni pristopiti k spremembam pravilnikov in posledično meril za sofinanciranje športa na lokalni ravni iz sredstev Letnega programa športa iz občinskega proračuna.
 
Da bi uskladili sistem financiranja športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z športnimi zvezami občin (ŠZO) lotil priprave Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini, ki zajemata vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bila priznana kot javni interes športa. Upoštevani so tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena je tudi univerzalnost uporabe kriterijev tako za male kakor tudi za srednje in velike občine.

 
 
Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih kakovostnih stopenj in starostnih kategorij:
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
 


Posodobljen model je bil predstavljen na posvetih, ki jih je OKS-ZŠZ, organiziral v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šport RS Planica na kaketrih je bila občinam predstavljena tudi aplikacija za poročanje občin o realizaciji LPŠ. 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji