Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

Recept za zdravo življenje s gibanjem in športom

Raziskave kažejo, da je telesna neaktivnost četrti najpogostejši faktor tveganja za predčasno smrt in da stroški javnega zdravstva naraščajo hitreje od bruto družbenega proizvoda.
 
Številne evropske države se tega problema zavedajo in ukrepajo. Eden od primerov dobre prakse je vsekakor Finska, kjer družinski zdravniki poleg medikamentov predpisujejo tudi športno vadbo in na ta način spodbujajo prebivalstvo k aktivnemu življenjskemu slogu s športom. Ugotovitve kažejo izredne pozitivne učinke tega projekta na blaginjo države, saj se je strošek zdravljenja posledic neaktivnega življenjskega sloga zmanjšal za skoraj 5-krat.
 
Pomena zdravega načina življenja s športom se zavedamo tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez, povečevanje števila športno aktivnega prebivalstva pa je eden naših pomembnejših strateških ciljev. S projektom "Recept za zdravo življenje s gibanjem in športom", ki ga na OKS - ZŠZ vodimo že vse od leta 2000, skušamo spodbuditi slovensko javnost h gibalni aktivnosti, predvsem pa delovati interdisciplinarno in z združevanjem zdravstvene in športne stroke iskati sinergijske učinke za javno dobro.
S projektom želimo h gibanju in športu spodbuditi predvsem zdravo še neaktivno populacijo. Z redno in zmerno do intenzivno vadbo, vsaj eno uro dnevno, lahko znatno prispevamo k ohranjanju zdravja.
 
V okviru projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022" je OKS-ZŠZ zagotovil, da se ljudi, ki so že zdravstveno ogroženi usmeri v nadzorovano strokovno vodeno vadbo pod nadzorom kineziologov. Ti delujejo v zdravstvenih domovih, ki so se vključili v projekt. Brošuro z napotki si lahko ogledate tukaj.
 
Brošura, z napotki za aktivno in zdravo življenje z gibanjem in športom,  ki jo je OKS-ZŠZ pripravil v sodelovanju s 16. partnerskimi organizacijami,  vsebuje informacije o sodelovanju športne in zdravstvene stroke ter napotke posamezniku kako ukrepati, nasvete za vadbo, uravnoteženo prehrano ter druge strokovne informacije. Nenazadnje pa uporabnikom nudi tudi možnosti za dodatne programe, ki jih posebej priporočita strokovnjaka zdravnik ter usposobljen športni strokovnjak.
 
  
Brošuro si lahko ogledate tukaj. Lahko si jo tudi prenesete na svoj računalnik in natisnete.
 
Projekt sofinancira:


 
 
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji