Usposabljanje SD1

Priznavanje kompetenc

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) na podlagi Zakona o športu in Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu priznava predhodno pridobljene kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programov usposabljanja, katerih nosilec je, in sicer:
  • Program usposabljanja na področju športne rekreacije (1. stopnja in 2. stopnja)
  • Program usposabljanja na področju športa starejših (1. stopnja in 2. stopnja)
  • Obvezne vsebine programov 1. stopnje
  • Obvezne vsebine programov 2. stopnje
Vlagatelj, ki želi uveljaviti pravico do priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc, mora na e-naslov sportzavse@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana (s pripisom ”Strokovni svet športa za vse”) posredovati naslednjo dokumentacijo (v nadaljevanju ”vloga”):
  • obrazec ”Vloga za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu z vsemi zahtevanimi prilogami”,
  • listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in omogočajo primerjavo s kompetencami, trajanjem programa in standardi znanj, ki jih zagotavlja program usposabljanja OKS-ZŠZ,
  • potrdilo o plačanih stroških postopka, ki znašajo 300,00 € (DDV vključen).

Podatki za plačilo stroškov postopka:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana
Matična številka: 5902380000
Davčna številka: SI66169607
TRR: SI56 0310 0101 2238 071,  SKB d.d. 
Pri plačilu navedite sklic = 06103


Pravilnik je na svoji 17. seji dne 15. aprila 2021 potrdil Izvršni odbor OKS-ZŠZ.
PRAVILNIK OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ ZA PRIZNAVANJE FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJE IN ŠPORTA STAREJŠIH

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji