Priznavanje kompetenc

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) na podlagi Zakona o športu in Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu priznava predhodno pridobljene kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programov usposabljanja, katerih nosilec je, in sicer:
  • Program usposabljanja na področju športne rekreacije (1. stopnja in 2. stopnja)
  • Program usposabljanja na področju športa starejših (1. stopnja in 2. stopnja)
Kandidat, ki želi uveljaviti pravico do priznavanja predhodno pridobljenih kompetenc, mora na e-naslov sportzavse@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (s pripisom ”Strokovni svet športa za vse”) posredovati naslednjo dokumentacijo (v nadaljevanju ”vloga”):
  • obrazec ”Vloga za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu z vsemi zahtevanimi prilogam”,
  • listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in omogočajo primerjavo s kompetencami, trajanjem programa in standardi znanj, ki jih zagotavlja program usposabljanja OKS-ZŠZ,
  • potrdilo o plačanih stroških postopka, ki znašajo 300,00 € (DDV vključen).

Podatki za plačilo stroškov postopka:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Matična številka: 5902380000
Davčna številka: SI66169607
TRR: SI56 0310 0101 2238 071,  SKB d.d. 
Pri plačilu navedite sklic = 06102


SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA PRIZNAVANJE FORMALNO IN NEFORMALNO PRIDOBLJENIH KOMPETENC ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU NA PODROČJU ŠPORTNE REKREACIJA IN ŠPORTA STAREJŠIH

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

1.)
Obrazec  - Vloga za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc na področju športne rekreacije in športa starejših PDF, WORD

Priloge, ki jih je potrebno priložiti k vlogi za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc na področju športne rekreacije in športa starejših:

2.)
Obrazec - Priloga1 - ŠR1 - PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – športna rekreacija S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA PDF, WORD

Obrazec - Priloga1 - ŠR2 PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – športna rekreacija S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA PDFWORD 

Obrazec - Priloga1 - ŠS1 -  PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 1 – šport starejših S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA PDF, WORD

Obrazec - Priloga1 - ŠS2 -  PRIMERJAVA PREDMETNIKA PROGRAMA USPOSABLJANJA OKS-ZŠZ Strokovni delavec 2 – šport starejših S PREDMETNIKOM USPEŠNO ZAKLJUČENEGA PROGRAMA PDF, WORD
 
3.)
Obrazec - Priloga 2 - IZJAVA VLAGATELJA O VKLJUČENOSTI V ŠPORTNO REKREATIVNO VADBO KOT AKTIVNI UDELEŽENEC V OBSEGU VSAJ 60 UR PDF, WORD 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji