OI Pariz 2024

Varuh športnikovih pravic

Varuh športnikovih pravic je v svetu športa ena izmed novih oblik pomoči in varovanja športnikov v okviru t. i. družbene odgovornosti v športu. Na voljo je za podajanje neodvisnega svetovanja športnikom o njihovih pravicah in o možnostih uveljavljanja oziroma zaščite pravic v primeru suma ogrožanja. 

Po Zakonu u športu (ZŠpo-1) je varuh športnikovih pravic osebaj, ki:
  • skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu,
  • obravnava pritožbe, pripombe, predloge in pobude športnikov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, strokovnih delavcev v športu, izvajalcev športnih programov, lahko pa tudi državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil,
  • objavlja primere dobrih in slabih praks v športu na spletni strani varuha športnikovih pravic in
  • o tem obvešča javnost, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Naloga varuha je, da varuje športnike pred nehumanim delom trenerjev in drugih športnih delavcev kot so:
  • siljenje k tekmovanju kljub poškodbi ali stanjem, ki lahko negativno vplivajo na zdravje,
  • pretirana uporaba metod treninga, ki lahko vodijo v pretreniranost in prezgodnjo izgorelost športnikov,
  • napeljevanje športnikov k uporabi nedovoljenih poživil v športu,
  • spolno in fizično nasilje nad športniki ter
  • druge oblike verbalnega in psihološkega nasilja nad njimi.
 

Kontakt:

dr. Rožle Prezelj
Varuh športnikovih pravic
051 388 361
rozle.prezelj@gov.si

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji