Prejemniki certifikata na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja

Postopek dodeljevanja certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje predvideva Javni poziv OKS-ZŠZ, ki je osnova za pridobitev priznanja in certifikata. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. V prvi fazi evalvacije je OKS - ZŠZ dodelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. OKS - ZŠZ je 11. februarja 2019, 14. februarja 2020 in 10. februarja 2021 izobraževalnim zavodom, ki so uspešno zaključili z drugo fazo evalvacije, dodelil certifikate Športnikom prijazno izobraževanje.
 
ZST RAVEN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI ZAVOD REKTOR / DEKAN / -JA SPLETNA STRAN
1 Fakulteta Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani prof. dr. Damir Karpljuk www.fsp.uni-lj.si
2 Univerza Univerza v Mariboru * rektor prof. dr. Zdravko Kačič www.um.si
3 Fakulteta Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Metka Tekavčič www.ef.uni-lj.si
4 Fakulteta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru v. d. dekanice izr. prof. dr. Polona Šprajc www.fov.um.si
5 Fakulteta Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani prof. dr. Monika Kalin Golob www.fdv.uni-lj.si
6 Fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani prof. dr. Matjaž Mikoš www.fgg.uni-lj.si
7 Fakulteta Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Grega Strban www.pf.uni-lj.si/
8 Fakulteta Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Roman Kuhar www.ff.uni-lj.si
9 Fakulteta Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Janez Stare www.fu.uni-lj.si
10 Fakulteta Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani doc. dr. Andrej Starc www.zf.uni-lj.si
11 Fakulteta Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru red. prof. dr. Bojan Rosi www.fl.um.si
12 Fakulteta Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani prof. dr. Gregor Dolinar www.fe.uni-lj.si
13 Fakulteta Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Vesna Leskošek www.fsd.uni-lj.si
14 Fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Boštjan Markoli www.ntf.uni-lj.si
15 Fakulteta Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Janez Vogrinc  www.pef.uni-lj.si


*s fakultetami: (1) Ekonomsko poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem.

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji