OI Pariz 2024

Fundacija za podporo športnikom

Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je v letu 2015 ustanovil Fundacijo za podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij. Fundacija za financiranje športnikov, kot je krajši naziv te ustanove, je ustanovljena z namenom zbiranja sredstev za mlade perspektivne športnike, ki so uspešni na področju športa in tudi na področju izobraževanja in izhajajo iz socialno šibkejših okolij. Fundacija razdeljuje sredstva – štipendije za dve starostni kategoriji športnikov:
  • mladi športniki v starosti od 14 do 18 let;
  • mladi športniki v starosti od 18 do 23 let.
Za ti starostni kategoriji je značilno, da so športniki že vključeni v resne tekmovalne sisteme, da je pri njih mogoče »razbrati« nadarjenost in da obetajo dobre rezultate. Tekmovalni šport in priprave na tekmovanja predstavljajo velik finančni zalogaj. Ob podpori javnih sredstev ter sredstev pokroviteljev in donatorjev se pridobi del sredstev za razvoj teh mladih športnikov. Največji del pa še vedno prispevajo starši. Mladi športniki v teh starostnih kategorijah vsekakor še niso dovolj uveljavljeni, da bi s športom lahko »zaslužili« ter si pokrili stroške treningov in tekmovanj. Po pravici povedano, se od njih to tudi ne pričakuje niti ne sme pričakovati. Njihova naloga je, da se razvijajo na področju športa, hkrati pa so uspešni tudi v šoli.

Sredstev za celoviti razvoj mladih športnikov primanjkuje. Vse več staršev pa se srečuje s težavami na finančnem področju. Zato z dobrodelnimi sredstvi Fundacije za športnike poskušamo nuditi podporo tistim mladim športnikom, ki takšno podporo najbolj potrebujejo. Želimo si, da bodo na tak način lahko nadaljevali športno pot ter pozneje ponosno in uspešno zastopali Slovenijo na največjih mednarodnih tekmovanjih.

Fundacija za športnike sredstva razdeljuje na podlagi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev finančne podpore – štipendij za mlade športnike, kjer so natančno določeni pogoji, ki jim morajo športniki zadostiti, da so lahko prejemniki sredstev. Vsekakor morajo biti aktivno vključeni v tekmovalne športne aktivnosti, redno se morajo šolati in njihov družinski socialni status ne sme presegati določene meje skupnih prihodkov na družinskega člana.

Ob prijavi športniki predložijo številna dokazila. Preveri se:
  • športnikovo vključenost v tekmovalne programe NŠŠZ (točke za športno uspešnost se dodeli na podlagi statusa kategorizacije);
  • letno spričevalo za preteklo šolsko leto (točke se dodeli na podlagi izračuna ocen preteklega šolskega leta);
  • potrdilo o vpisu v tekočem letu v izobraževani program
  • odločba centra za socialno odelo (za izračun točk pri ugotavljanju socialnega statusa).
Športniki prejmejo štipendijo za prvih 6 mesecev. Če se jim status po polovici leta ni spremenil ter ob polletju predložijo izjavo in dokazila, se jim štipendija podaljša še za 6 mesecev.

S finančno podporo Fundacije za športnike je Olimpijski komite Slovenije zagotovil dodatna sredstva za celoviti razvoj mladih športnikov na področju športa in tudi na področju izobraževanja. Zavedamo se, da s temi štipendijami mladi športniki ne morejo pokriti vseh svojih finančnih obveznosti, je pa to pomemben prispevek in v veliki meri tudi motivacija za uspešno nadaljnje delo.

Več informacij: https://fundacija.olympic.si/

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji