Bakla 2024

Spletno on-line izobraževanje o podjetništvu

OKS-ZŠZ ob podpori MIZŠ na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom ter njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju in zaposlovanju športnikov ter njihov celostni razvoj. V letu 2020 smo vzpostavili Karierni center za športnike; njegova ključna naloga je podpora športnikom pri izobraževanju, zaposlovanju in pri celostnem razvoju športnikov. OKS-ZŠZ tako uresničuje strategijo za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami MOK.

Evropski projekt EU Erasmus+ Athletes as Entrepreneurs - AtLAS je projekt za spodbudo podjetništvu športnikom, ki želijo svojo drugo kariero graditi in razvijati v smeri razvoja svoje podjetniške ideje. Več podrobnosti o projektu je v angleškem jeziku na voljo v spodnji predstavitvi, spletni strani AtLAS projekta in socialnih omrežjih.





Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji