1. Korak: Športnik mora za obravnavo v centru - specialistični pregled - prejeti napotnico osebnega zdravnika. Izjeme, kot so olimpijski kandidati, bodo na podlagi posebnega dogovora med Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez in Zavarovalnico Generali d.d obravnavani brez napotnice osebnega zdravnika.
Po prejemu napotnice, ki jo izda osebni zdravnik mora športnik stopiti v kontakt z Asistenco zdravja pri Zavarovalnici Generali na brezplačni telefonski številki 080 81 10 ali preko e-naslova zdravje.si@generali.com. Športnik bo prejel potrebne informacije glede nadaljnjih korakov: uveljavljanje zavarovanja, koriščenja zdravstvenih storitev itd..
 
2. korak: Športniku, ki je upravičen do uveljavljanja nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalnica Generali d.d., avtorizira storitev in v sodelovanju s športnikom izbere izvajalca zdravstvene storitve (iz seznama ORŠMC). Zavarovalnica Generali d.d. avtorizacijo posreduje športniku in izbranemu ORŠMC.

3. korak: Prijava na zdravljenje športnika se izvede v točno določeni vstopni točki posameznega ORŠMC. Notranjo organizacijo delovanja posameznega ORŠMC pripravi vsak center sam. Vsak ORŠMC mora obvezno zagotoviti ustrezno osebo, ki koordinira potek obravnave posameznega športnika od vstopne točke ORŠMC, do zaključka rehabilitacije, če je le ta potrebna. Priporoča se tudi povezava ORŠMC s specialisti kineziologi, ki po potrebi prevzamejo športnika v procesu vračanja na športne terene. Pri tem lahko sodelujejo z ostalimi specialisti vključenimi v primer.
 
4. korak: Po prijavi športnika v ORŠMC, referenčni specialist postavi delovno diagnozo in izpelje diagnostični postopek, ter se odloči o načinu zdravljenja (operacija, fizikalna terapija, drugo zdravljenje). Operacijo lahko izvede le ustrezno usposobljen operater, fizikalno terapijo pa ustrezno usposobljen fizioterapevt, po natančnih navodilih specialista in po dogovorjenih protokolih. Pred pričetkom in po zaključeni fizikalni terapiji, mora fizioterapevt opraviti funkcionalno testiranje. Pacienta nato ponovno pregleda specialist, ki zdravljenje zaključi, ali pa odredi dodatno terapijo.
Velja pravilo individualne obravnave športnikov, tako s strani specialista, kakor tudi s strani fizioterapevta.

- Celotna medicinska dokumentacija, posameznega športnika, se ustrezno arhivira v posameznem centru, hkrati pa se podatki zbirajo tudi v        centralnem registru, do katerega imajo dostop vsi deležniki v mreži ORŠMC.
- Po zaključenem zdravljenju mora športnik celotno medicinsko dokumentacijo posredovati tudi izbranemu zdravniku na primarni ravni za arhiv.
   

 


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji