Delovanje

1. Korak: Športnik mora za obravnavo v centru - specialistični pregled - prejeti napotnico osebnega zdravnika. Izjeme (npr. olimpijski kandidati), ki bodo lahko obravnavane brez napotnice osebnega zdravnika, bodo letno opredeljene v posebnem dogovoru med Zavarovalnico Adriatic Slovenico in OKS-ZŠZ. Vsak športnik mora po pridobljeni napotnici osebnega zdravnika kontaktirati Center Zdravje AS, ki informira in svetuje športniku glede nadaljnjih korakov, vezanih na uveljavljanje zavarovanja oz. koriščenje zdravstvenih storitev.
 
2. korak: V kolikor je športnik upravičen do uveljavljanja nadstandardnega zavarovanja, mu zavarovalnica avtorizira storitev in v sodelovanju s športnikom izbere izvajalca zdravstvene storitve (iz seznama ORŠMC). Avtorizacijo posreduje Zavarovalnica športniku in izbranemu ORŠMC.

3. korak: Prijava mora biti opravljena v natančno opredeljeni vstopni točki posameznega ORŠMC. Notranjo organizacijo delovanja posameznega ORŠMC pripravi vsak center sam, s tem da mora vsak ORŠMC obvezno zagotoviti ustrezno osebo, ki koordinira potek obravnave posameznega športnika od vstopne točke ORŠMC, do zaključka rehabilitacije, če je potrebna. Priporoča se tudi povezava ORŠMC s specialisti kineziologi, ki po potrebi prevzamejo športnika v procesu vračanja na športne terene in pri tem lahko sodelujejo tudi z ostalimi specialisti.
 
4. korak: Po prijavi športnika v ORŠMC referenčni specialist postavi delovno diagnozo in izpelje diagnostični postopek, ter se odloči o načinu zdravljenja (operacija, fizikalna terapija, drugo zdravljenje). Operacijo lahko izvede le ustrezno usposobljen operater, fizikalno terapijo pa ustrezno usposobljen fizioterapevt, vendar po natančnih navodilih specialista in po dogovorjenih protokolih. Pred pričetkom fizikalne terapije mora fizioterapevt opraviti funkcionalno testiranje, prav tako po zaključeni terapiji, ko pacienta ponovno pregleda specialist, ki zdravljenje zaključi, ali pa odredi dodatno terapijo. Velja pravilo individualne obravnave športnikov, tako s strani specialista, kakor tudi s strani fizioterapevta.

- Celotna medicinska dokumentacija, posameznega športnika, se ustrezno arhivira v posameznem centru, hkrati pa se podatki zbirajo tudi v centralnem registru, do katerega imajo ustrezen dostop vsi deležniki v mreži ORŠMC.
- Celotno medicinsko dokumentacijo mora športnik po zaključenem zdravljenju posredovati tudi izbranemu zdravniku na primarni ravn
   

 


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji