NAMEN

Cilj vzpostavitve mreže olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov, je omogočiti športnikom v Republiki Sloveniji, zdravstvene storitve v optimalnem času z zagotavljanjem visokega strokovnega nivoja diagnostičnih in terapevtskih postopkov.
 
Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ se zaveda, da je zdravniška oskrba športnikov neprimerna in v največji meri enaka kot pri ostalih državljanih Republike Slovenije. Čakalne dobe za posamezne specialistične preglede so dolge, prav tako diagnostične in terapevtske obravnave. Za marsikaterega športnika lahko takšen pristop pomeni tudi konec tekmovalne kariere.
Nesistematičen pristop reševanja zdravstvenih težav športnikov je eden od osnovnih vodil Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ da je potrebno ukrepati.
Pri OKS - ZŠZ trenutno rešitev vidimo v oblikovanju mreže olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov pod okriljem Olimpijskega strokovnega centra, ki bo omogočal  športnikom v Republiki Sloveniji dostop do specialističnih zdravstvenih storitev, brez čakalnih dob.
V mrežo bodo vključeni centri, ki bodo zagotavljali celostno obravnavo športnikov od začetka diagnostičnega postopka, do zaključka zdravljenja. Tako želi Olimpijski komite Slovenije vzpodbuditi oblikovanje konzorcijev posameznih ustanov, pa tudi posameznikov, ki bi delovali usklajeno in na strokovno najvišjem nivoju.
 
Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ želi z mrežo olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov, zajeti področje celotne Slovenije in s tem slovenskim vrhunskim športnikom omogočiti hiter dostop do zdravstvenih storitev, ne glede na kraj bivanja.
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji