Bakla 2024

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. V prvi fazi lahko izobraževalna ustanova pridobi priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, v drugi fazi pa se podeljuje certifikat "Športnikom prijazno izobraževanje". Za obe stopnji so določeni minimalni pogoji, ki jih mora dosegati izobraževalna ustanova na posamezni ravni izobraževanja, da lahko pridobi priznanje oziroma certifikat "Športniku prijazno izobraževanje". Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v pravilniku

Klik na spodja naslova vam razkrije vse prejemnike certifikatov in priznanj do konca šolskega leta 2024/25. V nadaljevanju lahko preverite tudi relevantne informacije za športnike in prilagoditve, ki jih nudijo posamezne srednje šole.


Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje

Prejemniki priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja

Predstavitve srednjih šol s certifikatom

Spodaj so po abecednem vrstnem redu navedene vse srednje šole, prejemnice certifikata "Športnikom prijazno izobraževanje", Klik na želeno srednjo šolo spodaj vam bo ponudil dodatne informacije relevantne za športnike in kontaktne podatke odgovorne osebe v primeru, da vas zanima še kaj več.

I. gimnazija v Celju

II. gimnazija Maribor

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Gimnazija Franceta Prešerna

Gimnazija Jesenice

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Gimnazija Litija

Gimnazija Moste

Gimnazija Novo Mesto

Gimnazija Šentvid Ljubljana

Gimnazija Šiška

Prometna šola Maribor

Prva gimnazija Maribor

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Srednja ekonomsko poslovna šola Koper

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji