Prejemniki certifikata na ravni srednješolskega izobraževanja

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja

Postopek dodeljevanja certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje predvideva Javni poziv OKS-ZŠZ, ki je osnova za pridobitev priznanja in certifikata. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. V prvi fazi evalvacije je OKS - ZŠZ dodelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. OKS - ZŠZ je 11. februarja 2019, 14. februarja 2020, 10. februarja 2021 in 18. januarja 2022, izobraževalnim zavodom, ki so uspešno zaključili z drugo fazo evalvacije, dodelil certifikate Športnikom prijazno izobraževanje.
 
ZST RAVEN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI ZAVOD RAVNATELJ / -ICA SPLETNA STRAN
1 Srednješolska Gimnazija Franceta Prešerna Mirjam Bizjak www.gfp.si
2 Srednješolska II. Gimnazija Maribor dr. Marko Jagodič www.druga.si
3 Srednješolska Gimnazija Jesenice mag. Lidija Dornig www.gimjes.si
4 Srednješolska I. Gimnazija v Celju dr. Anton Šepetavc www.prvagim.si
5 Srednješolska Gimnazija Šentvid mag. Jaka Erker www.sentvid.org
6 Srednješolska Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije - Srednja tehniška in strokovna šola Ljubljana Marjana Plukavec www.scpet.net
7 Srednješolska Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Ksenija Lipovšček www.egss.si
8 Srednješolska Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor mag. Alenka Ambrož Jurgec www.gradbena.si
9 Srednješolska Gimnazija Šiška Dejan Rudolf www.gimnazija-siska.si 
10 Srednješolska Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor mag. Andreja Zver Dobaj www.ses-mb.si
11 Srednješolska Srednja gostinska in turistična šola Radovljica mag. Ivan Damjan Mašič www.sgtsr.si
12 Srednješolska Gimnazija Jurija Vege Idrija Karmen Vidmar www.gim-idrija.si
13 Srednješolska Gimnazija Litija Vida Poglajen www.gimnazija-litija.si
14 Srednješolska Srednja ekonomsko poslovna šola Koper Breda Švara www.seps.si
15 Srednješolska Srednja prometna šola Maribor Mira Jug Skledar www.prometna.net/srednja-sola
16 Srednješolska Prva gimnazija Maribor Herman Pušnik www.prva-gimnazija.si
17 Srednješolska Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija  Dragomir Benko www.gimnazija-ravne.si
18 Srednješolska Gimnazija Moste Špela Škof Urh https://gimoste.si
19 Srednješolska Gimnazija Novo mesto Mojca Lukšič www.gimnm.org 
20 Srednješolska Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran (GEPŠ) Borut Butinar www.geps.si
 
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji