Prejemniki certifikata na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni višje / visokošolske stopnje izobraževanja

Postopek dodeljevanja certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje predvideva Javni poziv OKS-ZŠZ, ki je osnova za pridobitev priznanja in certifikata. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko. V prvi fazi evalvacije je OKS - ZŠZ dodelil priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. OKS - ZŠZ je 11. februarja 2019, 14. februarja 2020, 10. februarja 2021 in 18. januarja 2022, izobraževalnim zavodom, ki so uspešno zaključili z drugo fazo evalvacije, dodelil certifikate Športnikom prijazno izobraževanje.
 
ZST RAVEN IZOBRAŽEVANJA IZOBRAŽEVALNI ZAVOD REKTOR / DEKAN / -JA SPLETNA STRAN
1 Fakulteta Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani prof. dr. Damir Karpljuk www.fsp.uni-lj.si
2 Univerza Univerza v Mariboru * rektor prof. dr. Zdravko Kačič www.um.si
3 Fakulteta Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Metka Tekavčič www.ef.uni-lj.si
4 Fakulteta Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru prof. dr. Iztok Podbregar www.fov.um.si
5 Fakulteta Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani prof. dr. Iztok Prezelj www.fdv.uni-lj.si
6 Fakulteta Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Grega Strban www.pf.uni-lj.si/
7 Fakulteta Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani prof. dr. Mirko Pečarič www.fu.uni-lj.si
8 Fakulteta Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Andrej Starc www.zf.uni-lj.si
9 Fakulteta Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru prof. dr. Maja Fošner https://fl.um.si
10 Fakulteta Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani prof. dr. Gregor Dolinar www.fe.uni-lj.si
11 Fakulteta Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani doc. dr. Liljana Rihter www.fsd.uni-lj.si
12 Fakulteta Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani prof. dr. Urška Stanković Elesini www.ntf.uni-lj.si
13 Fakulteta Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izr. prof. dr. Janez Vogrinc  www.pef.uni-lj.si
14 Fakulteta Academia d.o.o., OE Višja strokovna šola Academia Maribor mag. Vida Perko https://www.academia.si


*s fakultetami: (1) Ekonomsko poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za turizem.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji