Bakla 2024

Registracija in kategorizacija

Opis kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, ter opredeljujejo pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so podlaga za pridobitev statusnih pravic športnikov. 

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:
  • Zakon o športu (ZŠpo-1),
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.

ZŠpo-1 v tretjem odstavku 77. člena določa, da je uradni vir registriranih in kategoriziranih športnikov javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠZ.  To posledično pomeni, da OKS-ZŠZ potrdil o statusu registriranega ali kategoriziranega športnika ne izdaja.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.siKriteriji za pridobitev kategorizacije

Program olimpijskih iger

Evidenca kategoriziranih športnikov

Tekmovalni sistemi

Evidenca registriranih športnikov

Naročanje subvencionirane vozovnice

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji