Registracija in kategorizacija

Opis kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, ter opredeljujejo pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so podlaga za pridobitev statusnih pravic športnikov. 

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:
  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Program olimpijskih iger

Evidenca kategoriziranih športnikov

Tekmovalni sistemi

Evidenca registriranih športnikov

Napotki za naročanje potrdil o kategorizaciji

Potrdilo o statusu kategoriziranega športnika lahko pridobi vsak športnik, ki je uvrščen na seznam kategoriziranih športnikov. Potrdilo bo športnik/ca prejel/a prejel po navadni pošti.

Naročanje potrdila je možno preko elektronske pošte in sicer lahko naročite Potrdilo o aktualni kategrizaciji  oziroma Arhivsko potrdilo o kategorizaciji.  

KLIKNITE TUKAJ ZA AKTUALNO EVIDENCO KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV


Za pomoč pri naročilu potrdila o kategorizaciji se lahko obrnete na T: 01 230 60 28. 

Naročanje subvencionirane vozovnice

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji