Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2023/2024

Postopek obdelave vlog za pridobitev in podaljšanje športne štipendije 2022/2023

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji je dne 12. septembra 2023, objavil Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2023/2024ki se zaključi dne 12. oktobra 2023, ob 23:59 uri. 

Vloge za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2023/2024.

Postopek obdelave prispelih vlog:
  • Pregled vlog za podaljšanje športne štipendije;
  • Pregled vlog za pridobitev športne štipendije;
  • Pregled zahtevane dokumentacije;
  • Priprava predloga sklepov in vrednotenje vlog.
Skladno s Pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) poda strokovno mnenje. Strokovna komisija za podeljevanje športnih štipendij, na podlagi strokovnega mnenja SSVŠ, oblikuje sklepe. Predvidena je obravnava predloga vlog za pridobitev in podaljšanje pravice do športne štipendije na seji Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) OKS-ZŠZ konec novembra 2023 in na seji Komisije za podeljevanje športnih štipendij.
 

Prijavitelji na Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2023/2024, prejmejo sklepe predvidoma v roku dveh mesecev od objavljenega razpisa. OKS- ZŠZ si pridružuje pravico do spremembe časovnice. Sklepe OKS-ZŠZ glede pridobitve/podaljšanja pravice do športne štipendije bodo športniki prejeli predvidoma prvi teden decembra 2023.
 
Kontakt strokovne službe:
E: stipendije@olympic.si Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji