Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2022/2023

Postopek obdelave vlog za pridobitev in podaljšanje športne štipendije 2022/2023

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji dne 5. septembra 2022, objavil Javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2022/2023ki se je zaključil dne 5. oktobra 2022, ob 23:59 uri. 

V letošnjem letu smo na OKS-ZŠZ skupaj v roku in skladno z razpisom prejeli 369 vlog in sicer 212 vlog za pridobitev športne štipendije in 157 vlog za podaljšanje športnih štipendij. 

Vloge za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto  2022/2023, se trenutno nahajajo v obdelavi.

Postopek obdelave prispelih vlog:
  • Pregled vlog za podaljšanje športne štipendije;
  • Pregled vlog za pridobitev športne štipendije;
  • Pregled zahtevane dokumentacije;
  • Priprava predloga sklepov in vrednotenje vlog.
Skladno s Pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) poda strokovno mnenje. Strokovna komisija za podeljevanje športnih štipendij, na podlagi strokovnega mnenja SSVŠ, oblikuje sklepe. Predvidena je obravnava predloga vlog za pridobitev in podaljšanje pravice do športne štipendije na seji Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) OKS-ZŠZ konec novembra 2022 in na seji Komisije za podeljevanje športnih štipendij.
 

Prijavitelji na Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2022/2023, prejmejo sklepe predvidoma v roku dveh mesecev od objavljenega razpisa. OKS- ZŠZ si pridružuje pravico do spremembe časovnice. Sklepe OKS-ZŠZ glede pridobitve/podaljšanja pravice do športne štipendije bodo športniki prejeli predvidoma prvi teden decembra 2022.
 
Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 08Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji