Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Postopek obdelave vlog za pridobitev in podaljšanje športne štipendije 2020/2021

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavil Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021ki se je zaključil dne 5. 10. 2020, ob 24:00 uri. 

V letošnjem letu smo na OKS-ZŠZ skupaj v roku prejeli 272 vlog in sicer 126 vlog za pridobitev športne štipendije in 146 vlog za podaljšanje športnih štipendij.
 
Postopek obdelave prispelih vlog:
  • Pregled vlog za podaljšanje športne štipendije;
  • Pregled vlog za pridobitev športne štipendije;
  • Pregled zahtevane dokumentacije;
  • Pozivi v primeru nepopolnih vlog.
V kolikor prispele vloge ne vsebujejo v celoti zahtevane dokumentacije, veljajo kot nepopolne. Postopek obdelave je zato ustavljen do prejema zahtevane dokumentacije iz razpisa.

Skladno s Pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) poda strokovno mnenje. Strokovna komisija za podeljevanje športnih štipendij, na podlagi strokovnega mnenja SSVŠ, oblikuje sklepe.

Prijavitelji na Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021, prejmejo sklepe predvidoma v roku dveh mesecev od objavljenega razpisa. OKS- ZŠZ si pridružuje pravico do spremembe časovnice. Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji