Vozovnice za registrirane športnike

Registrirani športniki imajo v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu – ZPCP-2G (Uradni list RS št 67/19)  od 1. februarja 2020 pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Omenjeno ne velja za mestni promet, kot je na primer LPP.

Registrirani športnik, ki ima status dijaka ali študenta in doslej ni imel subvencionirane vozovnice, mora oddati vlogo za subvencionirano vozovnico.
 
Pogoj za uveljavitev pravice je vpis v evidenco registriranih športnikov. Aktualna evidenca registriranih športnikov je narejena na podlagi s strani OKS-ZŠZ potrjenih nastopov na tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
 
Informacije o postopkih vpisa registriranih športnikov za posamezno Nacionalno panožno športno zvezo dobi upravičenec primarno pri svoji matični Nacionalni panožni športni zvezi oz. pri OKS-ZŠZ preko e-pošte info-vs@olympic.si ali po telefonu 01 230 60 28.
 
Več informacij o upravičencih, postopku uveljavljanja pravice do brezplačne vozovnice za registrirane športnike in evidenci registriranih športnikov lahko najdete v priponki.
 
Novica, ki je bila objavljena na spletni strani OKS-ZŠZ je dostopna na povezavi: https://www.olympic.si/novica/1116
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji