Vloga za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice v šolskem/študijskem letu 2023/2024

Podatki o kandidatu/kandidatki

(Format: dd/mm/llll)
(vpišite 8 mestno številko)
(vpišite 13 mestno številko)


(v primeru da imate odprt račun pri SKB banki, vpišite le tega)
SI56
(vpišite številko v formatu 1234 1234 1234 123, brez predpone SI56)

Naslov stalnega prebivališča:

(vpišite 9 mestno številko)

Podatki o športnem rezultatu, ki ustreza merilom razpisa (vpišite samo en rezultat)

(Primer: 1. mesto)
(Primer: Beavercreek, v primeru svetovne rang lestvice vpišite svet, v primeru evropske rang lestvice vpišite Evropa)
(Primer: ZDA, v primeru svetovne rang lestvice vpišite svet, v primeru evropske rang lestvice vpišite Evropa)
(Od 01.09.2021 naprej, format: dd/mm/llll)
(Do največ 31.08.2023, format: dd/mm/llll)
(Izberejo DA samo športniki, ki že prejemajo športno štipendijo pri OKS)
(Vpišejo samo športniki, ki že prejemajo športno štipendijo pri OKS)

Podatki o šolanju/študiju v preteklem šolskem/študijskem letu 2022/2023:

(Učenci/dijaki/Študenti)

Podatki o šolanju/študiju v novem šolskem/študijskem letu 2023/2024:

Kategorizacija

(Opomba: vpišite TRENUTNO veljavno kategorizacijo po seznamu oz. brez kategorizacije, če le te še nimate)
(Format: dd/mm/llll)
(Format: dd/mm/llll)


ODDAJA VLOGE

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji