Sredozemske igre Tarragona 2018

Kliknite tukaj in spremljajte 260 člansko reprezentanco #TeamSlovenia za Sredozemske igre v Tarragoni (Španija). Na voljo so nastopi, rezultati, slike, videi, novice in še mnogo drugih zanimivosti.

Predsednik in generalni sekretar OKS na Ministrstvu za finance

Predsednik in generalni sekretar OKS na Ministrstvu za finance
Predsednik in generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez sta se mudila na delovnem obisku na Ministrstvu R Slovenije za finance. Predstavila sta pobude in konkretne predloge za izboljšanje gmotnega položaja v katerem se nahaja slovenski šport.
Na srečanju z državnim sekretarjem Ministrstva za finance mag. Tilnom Božičem sta Bogdan Gabrovec in dr. Edvard Kolar opozorila, oz. izpostavila naslednja področja, oz. teme:
 
ZAKON O DAVKU OD SREČK (Ur. l. RS št. 63/13 je bil sprejet leta 2013 po nujnem postopku kot eden od ukrepov za izhod iz finančne krize. Ker je Republika Slovenija po finančno-gospodarskih kazalnikih izšla iz krize, sta sogovornika iz Olimpijskega komiteja Slovenije predlagala, da Zakon o davku od srečk preneha veljati, saj gre za enega od zakonov, ki je bil sprejet v času in zaradi krize in tako trenutno ni več potreben.
 
V zvezi z zakonom O DOHODNINI sta Gabrovec in Kolar predlagala nekaj rešitev. Tudi te z namenom našim vrhunskim športnikom tudi v prihodnje omogočiti doseganje vrhunskih športnih rezultatov in s tem promoviranje države Slovenije v mednarodni javnosti.
 
  1. Oprostitev plačila dohodnine za denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, ki jih športniku izplača Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
  2. Denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, ki jih športnik prejme od drugih subjektov (lokalna skupnost, sponzorji, …), se obdavčijo s 25% končnim davkom
  3. Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine)
  4. Uvedba olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo športnega društva
 
Pri zakonu O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo olajšave za investiranje v osnovna sredstva in opremo športnega društva.
 
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST; Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo davčnih olajšav za investicije v športne objekte in refundacijo zneska DDV, ki ga športna društva plačajo pri nakupu športne opreme.
 
V zvezi z DOPLAČILNO OZ. PRILOŽNOSTNO POŠTNO ZNAMKO (primerljivo z Gasilsko zvezo Slovenije in Rdečim križem Slovenije) za sistemsko podporo slovenskemu športu Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez predlaga uvedbo doplačilne oz. priložnostne poštne znamke, katere sredstva bi bila namenjena OKS-ZŠZ, podobno kot je to pri Gasilski zvezi Slovenije in Rdečemu križu Slovenije.
 
S sprejetjem vseh zgoraj  predlaganih ukrepov bi država Slovenija pomagala področju športa na splošno, z določenimi ukrepi pa bi še posebej pomagala tako vrhunskim športnikom kot tudi posameznikom na začetku njihove športne poti pri reševanju njihovega socialnega statusa, in sicer tako v času aktivne športne kariere kot tudi po njenem koncu, saj naj bi si vrhunski športniki v času njihove aktivne športne kariere pridobili tudi določeno stopnjo materialne varnosti, ki bi jim omogočala čim lažji prehod iz njihove športno-tekmovalne poti v druge družbene vloge.
 
Mag. Tilen Božič je delovni pogovor sklenil z obljubo, da bodo na Ministrstvu za finance pazljivo proučili predloge, ki bi pomembno vplivali na stabilnost pogojev v katerih deluje slovenski šport.
 
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji