Volitve novega vodstva Olimpijskega komiteja Slovenije

Volitve novega vodstva Olimpijskega komiteja Slovenije
V nedeljo, 16. decembra 2018 se bo iztekel 4-letni mandat dosedanjemu vodstvu Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez na čelu s predsednikom Bogdanom Gabrovcem. Tega dne bo zasedala volilna skupščina OKS, na kateri bodo delegati volili novo vodstvo.
V zvezi z volitvami je potrebno narediti vse v skladu z volilnimi opravili in sicer:

Izvršni odbor OKS-ZŠZ in Volilna komisija OKS-ZŠZ razpisujeta volitve v skupščino ter druge organe in komisije OKS-ZŠZ

Članicam in drugim kvalificiranim predlagateljem so bili 15. 10. 2018 po klasični in elektronski pošti poslani naslednji pozivi za predlaganje njihovih kandidatov:

NPŠZ olimpijskih športov 

NPŠZ priznane s strani MOK 

NPŠZ ne olimpijskih športov 

Lokalne športne zveze 

Športne zveze in združenja 
 
Športne zveze in združenja ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Zamejske športne organizacije

individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ 

Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

Klub slovenskih olimpijcev 

Klub sponzorjev


Pravni akti, relevantni za volitve:

Pravila OKS-ZŠZ

Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ

Poslovnik o delu strokovnega sveta športa za vse OKS-ZŠZ

Pravilnik za izvedbo volitev predstavnikov lokalnih športnih zvez, predstavnikov aktivnih športnikov, predstavnikov Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnikov športnih zvez in združenj za člane skupščine OKS-ZŠZ

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji