Vloga za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice v šolskem/študijskem letu 2020/2021

Podatki o kandidatu/kandidatki

(Format: dd.mm.llll)
(vpišite 8 mestno številko)
(vpišite 13 mestno številko)

Naslov stalnega prebivališča:

(vpišite 9 mestno številko)

Podatki o športnem rezultatu, ki ustreza merilom razpisa (vpišite samo en rezultat)

(Primer: 1. mesto)
(Primer: Beavercreek, v primeru svetovne rang lestvice vpišite svet, v primeru evropske rang lestvice vpišite Evropa)
(Primer: ZDA, v primeru svetovne rang lestvice vpišite svet, v primeru evropske rang lestvice vpišite Evropa)
(Od 01.09.2019 naprej, format: dd.mm.llll)
(Do največ 31.08.2020, format: dd.mm.llll)
(Izberejo DA samo športniki, ki že prejemajo športno štipendijo pri OKS)
(Vpišejo samo športniki, ki že prejemajo športno štipendijo pri OKS)

Podatki o šolanju v preteklem šolskem letu 2019/2020:

(Učenci/dijaki/Študenti)

Podatki o šolanju v novem šolskem letu 2020/2021:

Kategorizacija

(Opomba: vpišite TRENUTNO veljavno kategorizacijo po seznamu oz. brez kategorizacije, če le te še nimate)
(Format: dd.mm.llll)
(Format: dd.mm.llll)


ODDAJA VLOGE

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji