Zdravstveno varstvo

Redni letni zdravstveni pregledi kategoriziranih športnikov

Vsi kategorizirani športniki pri Olimpijskem komiteju Slovenije s statusom kategorizacije mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategorizacije morajo (Uradni list RS, št.22/1998 z dne 20.3.1998, Zakon o športu, X. Zdravstveno varstvo športnikov, 43.člen) vsako leto opraviti redni letni zdravstveni pregled.

Redni letni zdravstveni pregled lahko športniki opravijo brezplačno na sledečih dveh lokacijah:

Center za medicino športa
Metelkova 9

1000 Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 93
E-mail: verica.oblak@kclj.si

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje

Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419/ 417
E-mail: center.delo.sport@zd-celje.si


Nadstandardno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji