Usposabljanje SD1

Šesta redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ

Šesta redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ
Redna seja članov Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez bo 10. septembra 2019 ob 15 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani.
Na 1. seji Izvršnega odbora po poletnih počitnicah bodo člani prisluhnili zadevam slovenske olimpijske akademije, strokovnega sveta športa za vse, strokovnega sveta za vrhunski šport zadevam s področja poslovno - marketinške dejavnosti. V nadaljevanju bo šla v seznanitev in potrjevanje organizacija dela strokovne službe OKS ZŠZ, oz. sistemizacija delovnih mest, člani Izvšnega odbora pa se bodo seznanili tudi s pobudo za razglasitev novega državnega praznika v Sloveniji, ki bi ga poimenovali Dan slovenskega športa. V nadaljevanju bo govora tudi o Mednarodni strategiji OKS ZŠZ ter priznanjih OKS ZŠZ za leto 2019.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji