Projekti

Projekti

LOGOTIP NAZIV PROJEKTA TRAJANJE KLJUČNO PODROČJE VSEBINA PARTNERJI
EWoS 2024-2025 - Evropski teden športa  01.02.2024 - 31.05.2026 Šport za vse Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Glavna tema kampanje je #BEACTIVE (ang. Bodite aktivni) in v Sloveniji “Bodi aktiven”, njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti ne le med tednom športa, temveč vse leto.   OKS-ZŠZ Nacionalni koordinator
  Women 4Sport - Raising the capacity of women in leading the process and making decisions in sports in the countries of WB 01.02.2024 - 31.01.2026 Vloga žensk v športnem upravljanju Projekt spodbuja enakost spolov na ključnih vodstvenih položajih in položajih odločanja v nacionalnih olimpijskih komitejih držav Zahodnega Balkana s spodbujanjem strukturnih sprememb v upravljanju, krepitvijo razumevanja obstoječih kulturnih ovir in spodbujanjem NOK, da v povezavi s svojimi zvezami članicami ustvarijo trajnostno spremembo. Udreženje gradana Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine Sarajevo (BH), Naučnoistraživacki institut Verlab za biomedicinski inžinjering medicinske uredaje i vjestačku inteligenciju Bravo (BH), Hrvatski Olimpijski Odbor (HR), Komiteti olimpik kombetar shqiptar (XK), Crnogorski Olimpijski Komitet (MN), Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI)
  GUARD - Safeguarding children in sport 01.01.2024 - 31.12.2026 Varno športno okolje za otroke Projekt podpira razvoj sistema varovanja in zaščite otrok v športu. Usmerjen je v usposabljanje in izgradnjo preventivne strukture v nacionalnih športnih organizacijah, za zagotavljanje varnega okolja za otroke Hrvatski Olimpijski Odbor (HR), Ministarstvo Turizma I Sporta (HR), Elliniki Olympiaki Epitropi (EL), Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas (LT),  Makedonski Olimpiski Komitet Skopje (MK), Polski Komitet Olimpijski (PL), Romanian Olympic And Sports Committee (RO), Olimpijski komite Slovenije - Zdruzenje športnih zvez (SI)
  GRASS - Safe GRASSroots Sport: building capacity for grassroots sport organisations 01.01.2024 - 31.12.2025 Varno športno okolje Projekt vpliva na uveljavitev in umestitev sistema varnega športnega okolja v športnih organizacijah Comite Olimpico de Portugal (PT), Fundacio Universitaria Balmes (ES), Onda Versatil - Consultoria Eformacao (PT), Centrum Ethiek in de Sport Vzw (BE), Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar (AL), Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI), Ministerstvo Na Mladezhta i Sporta (BG)
  Aktivno inkluzivno 01.11.2023 -  31.10.2028 Šport invalidov, inkluzija v športu Projekt je namenjen socialnemu  Zveza za šport invalidov Slovenije- SPK (SI), Olimpijski komite Slovenije - Zdruzenje športnih zvez (SI)
  Zmigaj se do vadbe  01.10.2023 - 30.09.2028 Šport za vse Projekt vzpostavlja mrežo izvajalcev, ki zagotavljala raznovrstne brezplačne strokovno vodene programe športno-rekreativne vadbe. OKS-ZŠZ vodilni/edini
  AHHV - Active Happy and Healthy Volunteers 01.01.2023 -  30.11.2023 Prostovoljstvo v športu Projekt uresničuje organizacijo evropske razsežnosti športnega dogodka s posebnim poudarkom na prostovoljstvu v športu, ki lahko pozitivno vpliva predvsem na socialno vključenost skozi šport, spodbujanje k športnemu udejstvovanju in fizičnim aktivnostim, promocijo zdravega življenjskega sloga. OKS-ZŠZ vodilni/edini
BESST - Building European Safe Sport Together 01.01.2023 - 31.12.2024 Varno športno okolje  Projekt vzpostavlja sistem za varno športno okolje na nacionalnih ravneh - umestitev politik, prioritet in akcijskih aktivnosti za zagotavljanje varnega športnega okolja. 
 
European Olympic Academies- EOA (GER), Ignitx Ou (EE), Windesheim University of Applied Sciences (NL), Olimpijski Komite Slovenije Zdruzenje Sportnih Zvez (SI), Uefa Foundation for Children Fundation (CH), Nederlands Olympisch Comite-Nederlandse Sport Federatie Vereniging (NL), Sportno Turisticno Drustvo - Akademija Rudi Hiti (SI)
OCEAN - Olympic Committees of Europe Approaching Carbon Neutrality 01.01.2023 - 30.6.2025 Trajnostni razvoj in skrb za okolje  Projekt naslavlja ogljično nevtralnost v športu in je zasnovan tako, da nacionalnim olimpijskim komitejem (NOC) omogoči pridobivanje ustreznega znanja za merjenje ogljičnega odtisa in razvoj prilagojenih strategij za zmanjšanje emisij ogljika na področju športa. Comitati Olimpici Europei (IT), Comite Olympique et Interfederal Belge Asbl (BE), Udrezenje Gradana Olimpijski Komitet Bosne I Hercegovine Sarajevo (BA), Hrvatski Olimpijski Odbor (HR), Cesky Olympijsky Vybor (CZ), Danmarks Idraetsforbund (DK), Comite National Olympique et Sportif Francais (FR), Elliniki Olympiaki Epitropi (EL), Olympic Federation Of Ireland (IE), Kosovo Olympic Committee (XK), Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas (LT), Comite Olympique Et Sportif Luxembourgeois (LU), Makedonski Olimpiski Komitet Skopje (MK), Polski Komitet Olimpijski (PL), Comite Olimpico De Portugal (PT), Romanian Olympic And Sports Committee (RO), Slovensky Olympijsky a Sportovy Vybor (SK), Olimpijski Komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI), Comite Olimpico Espanol (ES), Oeko-Institut E.V. - Institut Fuer Angewandte Oekologie (DE)
  DCC - Dual Career Concept - Transfer of Experience, Synergy of Knowledge 01.05.2022 – 30.4.2024 Dvojna kariera športnikov  Projekt spodbuja razvoj podpornih programov za športnike in umestitev programov športnikove dvojne kariere. Slovak Olympic and Sports Committee (SK), Univerzita Komenskeho v Bratislave (SK), Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI)
EWoS 2022-2023 – Evropski teden športa 2022 – 2023  01.06.2022 - 31.05.2024 Šport za vse Projekt je del splošne evropske politike, katere cilj je povečati stopnjo udejstvovanja v športu in telesni dejavnosti prebivalcev v EU. Evropski teden športa je namenjen vsem, ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost. OKS-ZŠZ Nacionalni koordinator
OCDC - Olympic Committees for Dual Career 01.05.2022 - 30.04.2024 Dvojna kariera športnikov Projekt spodbuja poznavanje in razumevanje pomena dvojne kariere med športniki, ki tekmujejo v olimpijskih športih, in med nacionalnimi športnimi zvezami. Obravnava dve prednostni nalogi; prva je podpiranje dvojne kariere športnikov, druga je podpiranje digitalnih inovacij v športu (uporaba digitalnih orodij za učenje).  Polish Olympic Committee (PL), Hellenic Olympic Committee (HEL), Turkish Olympic Committee (TUR), Olimpijski komite Slovenije - Zdruzenje športnih zvez (SI), Lithuanian Olympic Committee (LTU), European Network for Innovation and Knowledge - EUNIK (NL)
ELCAMP - A Self-employment Career Option for Elite Athletes: Innovative Sport-focused Entrepreneurship Bootcamp 01.01.2021 - 31.3.2023 Dvojna kariera športnikov  Projekt temelji na pristopu »bootcampa«, ki je eden najučinkovitejših načinov, kako z usmerjenim podetniškim programoma za športnike slediti spreminjajočemu se in razvijajočemu se trgu.  Collective Innovation As (NO), Hogskolen I Molde (NO), Olimpijski komite Slovenije  - Zdruzenje športnih zvez (SI), The European Athlete As Student (MT), Fundacion Universitaria San Antonio (ES), Lietuvos Sporto Universitetas (LT), Mobile Adventure Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (PL)
MLEA - Micro Learning Entrepreneurship for Athletes 01.01.2021 - 31.03.2023 Dvojna kariera športnikov  Projekt obravnava vrzel na področju podjetniškega izobraževanja športnikov v državah partnericah in na ravni EU na splošno. Spodbuja izobraževanja v športu in prek športa s posebnim poudarkom na razvoju spretnosti.
 

ZSEM - Zagreb School of Economics and Management (HR), Croatian Olympic Committee (HR), EUSA- European University Sports Association from Slovenia (SI), Olimpijski komite Slovenije - Zdruzenje športnih zvez (SI), 
Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina (BA), Olympic Committee of Serbia (SRB)

ESCSE - European Social Charter of Sports Events

01.02.2024 - 31.12.2023

Dobro upravljanje v športu 

Projekt spodbuja dobro upravljanje organizatorjev športnih prireditev. Oblikuje zaveze, ki maksimizirajo trajnostni vpliv športnih dogodkov na družbo in okolje in so v podporo vsem organizatorjem športnih prireditev tako na lokalnem kot tudi mednarodnem področju.

European Association of Sport Employers (EASE), Paris 2024 Organising Committee, EFCS (European Federation for Company Sport), Italian Volleyball Federation, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI), ASSER Institute, Instituet for Sport Governance, Sport and Citizenship, France 2023 Rugby World Cup

SPACHE - Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environments 01.01.2021 - 30.6.2021 Šport za vse; Kulturna dediščina  Projekt izkorišča kulturno dediščino kot vzvod za povečanje udeležbe v športu in telesno dejavnost, obenem krepi lokalno in evropsko identiteto in povečuje aktivno trajnostno mobilnost Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI), National Olympic Commitee of Lithuania (LTU), Volleyball Federation of Macedonia (MK), University of Ljubljana, Faculty of Econimics (SI), European Olympic Academies - EOA (DE), Austrian Olympic Committee (AT)
GSHE - Green Sports Hub Europe 01.01.2021 - 31.12.2023 Trajnostni razvoj in skrb za okolje  Projekt predlaga rešitev, ki vključuje štiri ključne stebre in jasno strategijo, kako pomagati športnemu sektorju postati trajnosten Surfrider Foundation Europe (FR), Association Europeenne d'Athletisme (SUI), Ukactive (UK), Confederation Europeenne de Volley-Ball (LUX), Rugby Europe (FR), Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (BE), Green Cycling Norway (NO), Confederacao do Desporto de Portugal (PT), Olimpijski Komite Slovenije Zdruzenje športnih zvez (SI), Eusa Institute (SI)
FB-LS - Financial and Business Literacy in Sport for Athletes and Coaches 01.01.2021 - 31.12.2023 Finančno opismenjevanje športnikov; Dvojna kariera športnikov Projekt obravnava problem nizke finančne in poslovne pismenosti pri športnikih in trenerjih. Vključuje razvoj gradiva za usposabljanje, izvedbo delavnic in zagotavljanje spletnega učnega orodja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (SI), National Olympic Commitee of Lithuania (LTU), Volleyball Federation of Macedonia (MK), University of Ljubljana, Faculty of Econimics (SI), European Olympic Academies - EOA (DE), Austrian Olympic Committee (AT)


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji