Srečanje športnikov iz obmejnih dežel

Srečanje športnikov iz obmejnih dežel

Tradicionalno Slovenija gosti tudi vsakoletna srečanja športnikov iz obmejnih dežel. Ta imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju ter ohranjanju medsebojnih stikov in prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci štirih držav z mladino v matični domovini.

Leta 2019 je že 43. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel potekalo v Podčetrtku.
Predstavitev srečanja si lahko ogledate v 
biltenu

V letu 2020 je bilo  44. srečanja predvideno v Kidričevem vendar je bilo zaradi epdemije koronavirusa (COVID 19) preloženo za nedoločen čas.

Vsa leta srečanja podpira in omgoča tudi
 Urad vlade Republike Slovenije za zamejce v zamejstvu in po svetu.

Utrinek s 43. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel:


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji