Slovenski šport v zamejstvu

Slovenski šport v zamejstvu

OKS-ZŠZ prek svoje komisije za zamejski šport, že vresto let posebno skrb posveča športu rojakov. ki živijo v sosednjih državah.

Slovenske organizacije, ki povezujejo rojake in skrbijo za njihovo športno dejavnost so:

Tradicionalno Slovenija gosti tudi vsakoletna srečanja športnikov iz obmejnih dežel. Ta imajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju ter ohranjanju medsebojnih stikov in prijateljskih vezi med mladimi zamejskimi Slovenci štirih držav z mladino v matični domovini.

Leta 2019 je že 43. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel potekalo v Podčetrtku.
Predstavitev srečanja si lahko ogledate v
biltenu

V letu 2020 je bilo  44. srečanja predvideno v Kidričevem vendar je bilo zaradi epdemije koronavirusa (COVID 19) preloženo za nedoločen čas.

Vsa leta srečanja podpira in omgoča tudi
 Urad vlade Republike Slovenije za zamejce v zamejstvu in po svetu.

Utrinek s 43. srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel:


 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji