Dan s športniki invalidi

Dan s športniki invalidi

Dan s športniki invalidi

Invalidi so ena od pomembnih družbenih skupin, o kateri se včasih, ko razmišljamo o telesni dejavnosti, premalo govori in še manj z njimi ukvarja. V Sloveniji je precej invalidov različnih kategoriji, ki bi morali v svoje vsakodnevno življenje vključili telesno dejavnost, a tega ne storijo iz takšnega ali drugačnega razloga.
Skupaj z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paralimpijskim komitejem se trudimo čim večjemu krogu ljudi predstavljati šport invalidov, njihovo aktivnost, način delovanja in tudi spretnosti, ki se jih naučijo. Pri tem nam pomagajo tudi svetovno znani uspešni slovenski športniki invalidi, ki nosijo svoje in ime Slovenije v svet in se tako uspešno predstavljajo tudi v vlogi ambasadorjev.
 
V sklopu ozaveščanja javnosti, spreminjanja pogleda na šport iz vidika mladih invalidov in razbijanja predsodkov glede vključevanja invalidov v športne programe tako tudi v  Evropskem tednu športa en dan namenimo aktivni predstavitvi športa invalidov v večih športnih panogah. K skupnemu preživljanju aktivnega časa povabimo različne deležnike, mlade športnike, naključne obiskovalce, šolarje in druge zainteresirane posameznike, ki se lahko v praktičnem delu preizkusijo v športu kot ga doživlja športnik invalid. Poleg tega, da čim širšemu krogu ljudi predstavimo šport invalidov, da se v njem preizkusijo in na lastni koži občutijo prilagojeno obliko športa, nam je vsem pomembno, da lahko preko druženja na takšen način prepričamo tudi invalide ne-športnike k aktivaciji in obogatitvi svojega lastnega preživljanja vsakdanjega življenja in odločitvi glede ukvarjanja s športom v svojem prihodnjem življenju.
 
Da bi bili pri omenjenih projektih čimbolj uspešni nam pri tem pomagajo naše Regijske pisarne OKS-ZŠZ in različne lokalne občinske športne zveze.

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji