Pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov

»Pogoj za pripadnost olimpijskemu gibanju je spoštovanje osnovnih etičnih načel.«
Zaradi svoje spoštovanja vredne vloge v svetovnem merilu morajo biti olimpijski simboli zaščiteni. Uporaba olimpijskih simbolov je oboje, privilegij in odgovornost. Zato vas prosimo, da z upravičeno in korektno uporabo olimpijskih simbolov ter s spoštovanjem, ki si ga olimpijski simboli zaslužijo, pomagate ohraniti njihovo bogato dediščino.


Pravica do uporabe simbolov olimpijskih iger
Simboli olimpijskih iger so zaščiteni skladno z veljavno zakonodajo v državi gostiteljici. Med simbole olimpijskih iger spadajo uradna imena olimpijskih iger, besede, znaki, logotipi, maskote, piktogrami in vsi drugi simboli povezani z olimpijskimi igrami. Nepooblaščena in neupravičena uporaba simbolov olimpijskih iger je strogo prepovedana. Katera koli različica prikazanih simbolov je zakonsko zaščitena.

Vsi olimpijski simboli, oblikovani za posamezne olimpijske igre, so lastninska pravica organizacijskega komiteja olimpijskih iger. Pravilnost oblikovanja in pravico uporabe pa določa Olimpijska listina in potrjuje izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Organizacijski komite olimpijskih iger zagotavlja zaščito lastninske pravice olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja v državi prirediteljici in na mednarodnem področju. Tudi ko se olimpijske igre že končajo, lahko samo organizacijski komite olimpijskih iger in nacionalni olimpijski komite države gostiteljice izkoriščata olimpijski znak in maskoto. Enako velja tudi za vse druge oznake, vzorce, značke, plakate, predmete in dokumente, povezane z olimpijskimi igrami in pripravami nanje, med odvijanjem in pred koncem iger, ki pa ne sme presegati konca koledarskega leta, v katerem so bile te olimpijske igre. Ko to obdobje mine, postanejo vse pravice do olimpijskega znaka ali v zvezi z njim, maskoto in drugimi simboli, vzorci ter značkami izključno last Mednarodnega olimpijskega komiteja. Organizacijski komite olimpijskih iger oziroma nacionalni olimpijski komite države, kjer so potekale olimpijske igre, glede na dani primer in v potrebnem obsegu nastopa kot skrbnik in deluje izključno v korist Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Vsaka maskota, oblikovana za olimpijske igre, se šteje za olimpijski simbol. Vzorec mora organizacijski komite olimpijskih iger predložiti v odobritev izvršnemu odboru Mednarodnega olimpijskega komiteja. Maskota se ne sme uporabiti v komercialne namene v državi katerega koli nacionalnega olimpijskega komiteja brez predhodne pisne odobritve izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Vsaka pogodba Organizacijskega komiteja olimpijskih iger, ki vsebuje kakršen koli način oglaševanja, vključno s pravico ali licenco za uporabo olimpijskega znaka in maskote olimpijskih iger, velja samo, če je skladna z Olimpijsko listino in navodili, ki jih daje izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.
Mednarodni olimpijski komite je tudi lastnik avtorskih pravic do glasbenih del, ki so uradno posebej naročena za olimpijske igre.
Za kazni ob neupoštevanju teh predpisov je pristojen izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.Pravica do uporabe znaka OKS-ZŠZ
Uporaba znaka nacionalnega olimpijskega komiteja velja samo v državi tega olimpijskega komiteja. Znak nacionalnega olimpijskega komiteja in vsi drugi z olimpizmom povezani simboli, znaki, oznake ali označbe nacionalnega olimpijskega komiteja se ne smejo uporabiti v kakršne koli oglaševalske, komercialne ali dobičkonosne namene brez predhodnega pisnega soglasja nacionalnega olimpijskega komiteja.
Olimpijski komite Slovenije je dolžen zagotavljati upoštevanje Olimpijske listine v svoji državi.Pravica do uporabe podobe in imena športnikov-olimpijcev in drugih članov olimpijske reprezentance
V obdobju olimpijskih iger, ki je posebno natančno določeno za vsake posamezne olimpijske igre, je skladno z Olimpijsko listino prepovedana nepooblaščena uporaba podobe in imena športnikov ter vseh drugih članov olimpijske reprezentance Slovenije, ki nastopajo na predmetnih olimpijskih igrah.Pravica do uporabe olimpijskih simbolov v trženjskih aktivnostih podjetja
Tržno komuniciranje podjetij, ki niso sponzorji olimpijskega komiteja Slovenije, TOP-partnerji Mednarodnega olimpijskega komiteja ali partnerji organizacijskega komiteja olimpijskih iger, nikoli ne sme vključevati olimpijskih simbolov v najširšem smislu, vključno z besedo »olimpijski« in drugo povezano terminologijo (na primer: olimpijske igre, olimpijska ponudba, olimpijski zmagovalec, olimpijski prvak in podobno). Med zaščitene olimpijske simbole poleg besede »olimpijski« spadajo: olimpijski krogi, olimpijski ogenj, olimpijska bakla, olimpijska himna, olimpijska medalja.Pravica do oglaševanja na prizoriščih olimpijskih iger
Na olimpijskih prizoriščih je prepovedana vsaka oblika oglaševanja na stadionih in nad njimi in na drugih tekmovalnih prizoriščih, ki so olimpijska prizorišča. Komercialne naprave in oglaševalski simboli na stadionih in drugih športnih površinah niso dovoljeni. Za določitev načel in pogojev, pod katerimi se dovoli kakršna koli oblika oglaševanja, je pristojen izključno izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja.Pravica do oglaševanja na športni opremi
Na športnih oblačilih, dodatkih oziroma katerem koli delu oblačila ali opreme, ki jo nosijo ali uporabljajo športniki ali drugi udeleženci na olimpijskih igrah, razen če gre za razpoznavanje proizvajalca opreme ali blaga in če to razpoznavanje ni označeno očitno v promocijske namene, se ne sme pojavljati nobena oblika komercialne ali druge promocije.  Tudi označbe proizvajalca so izredno natančno določene in morajo biti oblikovane na način, ki ne pomeni zavestnega vzbujanja pozornosti.
Če oseba krši pravila oglaševanja na športni opremi, je diskvalificirana ali se ji odvzame akreditacija. Odločitve izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja so v tej zadevi dokončne.Pravica do oglaševanja na startnih številkah
Vse vrste oglaševanja so prepovedane tudi na številkah, ki jih nosijo tekmovalci. Na startnih številkah mora biti znak organizacijskega komiteja olimpijskih iger.Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji