Imamo to. Peking prihajamo!

Slovenski šport v zamejstvu

Slovenski šport v zamejstvu

OKS-ZŠZ prek svoje komisije za zamejski šport, že vresto let posebno skrb posveča športu rojakov, ki živijo v sosednjih državah.

Slovenske organizacije, ki povezujejo rojake in skrbijo za njihovo športno dejavnost so:


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji