Predstavitev

Danes so marketinške dejavnosti nepogrešljiv člen vsakega delovanja športne organizacije, saj v svoji osnovi na eni strani pomagajo pri ustvarjanju finančnega dela, na drugi strani pa skrbijo za promocijo različnih vključenih deležnikov.

Olimpijski marketing je danes eden izmed najbolj uspešnih mednarodnih marketinških konceptov.

Veliki organizacijski stroški na eni ter na drugi strani kriza olimpizma po seriji bojkotov so bili vodilo MOK-u, da izdela nov koncept olimpijskega marketinga, ki so ga uspešno začeli izvajati po letu 1984.

Olimpijski marketing se v določenih pogledih razlikuje od t.i. klasičnega:
  • razlika je vidna predvsem v stopnji komercializacije, kajti med olimpijskimi igrami oglaševanje poslovnih partnerjev ni dovoljeno niti na športnih prizoriščih niti prek olimpijskih oblačil športnikov itd., kar vpliva  na podobo olimpizma v očeh splošne javnosti,
  • število poslovnih partnerjev, ki pridobijo pravico do identifikacije z olimpizmom, je omejeno.
Danes ustvarjajo olimpijske igre enega izmed najbolj uspešnih mednarodnih marketinških konceptov in dosegajo z njim milijone ljudi v več kot 200 državah sveta. Sponzorstva vsebujejo različne stopnje sodelovanja, ki v nadaljevanju dodeljujejo tudi različne ugodnosti in pravice ter ekskluzivno uporabo olimpijskih simbolov in nazivov, navezovanje na podobe športnikov itd.


Slovenski olimpijski marketing

Sodelovanje z OKS

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji