Bakla 2024

O nas

O nas

EU projektna pisarna OKS - ZŠZ je vzpostavljena za potrebe lažjega in učinkovitejšega uresničevanja strategije in vizije razvoja OKS - ZŠZ, saj se vsebinska področja športa in s športom povezani družbeni izzivi v veliki meri krepijo in razvijajo prav s pomočjo projektnega financiranja in predstavlja komunikacijsko točko za povezovanje deležnikov pri kandidiranju na razpise.
 
V EU projektni pisarni:
 
  • omogočamo učinkovito organizacijo dela OKS - ZŠZ z namenom čim boljše absorpcije razpisanih sredstev (upravljanje in izvajanje projektov)
  • delimo informacije o različnih, predvsem evropskih virih financiranja na področju športa
  • organiziramo delavnice, seminarje na temo projektnega financiranja
  • širši javnosti predstavljamo rezultate izvedenih projektov
 


Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji