Organiziranost

Klub sponzorjev

Predsednik: Tomaž Jontes (predstavnik velikega sponzorja Telekom Slovenije)
Člani: predstavniki sponzorjev OKS

Prva tovrstna skupina (imenovala se je marketinški klub) je bila oblikovana že na začetku razvoja olimpijskega marketinga, da bi:
  • omogočili tesnejše povezovanje poslovnih partnerjev,
  • izmenjavo poslovnih izkušenj,
  • seznanjanje z dodatnimi možnostmi, ki jih je ponujal olimpijski marketing in
  • navezavo stikov s slovenskimi športniki in panožnimi športnimi zvezami itd.

Koncept se ohranja še danes z razliko, da je klub dobil drugačno ime - klub sponzorjev, in združuje sponzorje OKS.

Delovna srečanja so organizirana navadno do 4-krat letno predvsem z namenom informiranja o preteklem, tekočem in prihajajočem marketinškem dogajanju (promocijske akcije, organiziranje posameznih projektov, …). Čedalje bolj pa njihova vsebina postaja usmerjena na nastajanje številnih idej o še boljšem marketinškem (so)delovanju, velikokrat kot predlogi s strani sponzorjev. To je odlično izhodišče, da na upravljanje olimpijskega marketinga vplivajo ravno tisti, ki so dejansko njegovi ustvarjalci oziroma podporniki.

Kontakt strokovne službe:
mag. Bojana Okorn Počivavšek
Tel: 01 230 60 45
Fax: 01 230 60 22
Email: bojana.okorn@olympic.si 

Poslovno marketinški svet

Predsednica: mag. Vojka Ravbar (predstavnica glavnega sponzorja Banke SKB)

Druga oblika delovne skupine, ki vpliva na marketinško dogajanje, je poslovno marketinški svet. To je skupina neodvisnih strokovnjakov, čigar naloga je idejna usmeritev delovanja poslovno marketinškega oddelka OKS in kritična presoja njegovega dela. Prav tako kot klub sponzorjev je tudi poslovni marketinški svet organiziran do 4-krat letno. Poslovni marketinški svet je posvetovalno telo Izvršnega odbora OKS.

Kontakt strokovne službe:
mag. Bojana Okorn Počivavšek
Tel: 01 230 60 45
Fax: 01 230 60 22
Email:bojana.okorn@olympic.si


 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji