Podpredsednik OKS-ZŠZ na obisku na Koroškem

Podpredsednik OKS-ZŠZ na obisku na Koroškem
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik je z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Rokom Konečnikom obiskal Koroško regijo in občine Slovenj Gradec, Podvelko, Vuzenico in Muto.
Sestala sta se z županom občine Slovenj Gradec, Tilnom Kluglerjem, županom občine Vuzenica, Franjem Golobom, županom občine Podvelka, Antonom Kovšetom in županom občine Muta, Mirkom Vošnerjem. Mag. Sodržnik se je seznanil z stanjem športa v obiskanih občinah in možnostih sodelovanja ter pomoči, ki jo lahko prek svoje regijske organiziranosti ponudi OKS-ZŠZ. Županom je predstavil tudi aktualno pobudo OKS-ZŠZ, o razglasitvi 1. oktobra za Dan slovenskega športa, ki bo že v prihodnjem letu postal nacionalni praznik. Rok Konečnik je predstavil vlogo regijske pisarne in možnosti ki jih ta ponuja občinam pri usklajenem razvoju športa v regiji.  Predvsem pa je pogovor tekel o stanju, problematiki, organiziranosti in dobrih praksah športa v posameznih občinah. Župan občine Vuzenica, Franjo Golob je izrazil interes občine, da spodbudi društva k povezovanju v občinsko športno zvezo, ki bi bila občini partner pri usklajevanju interesov društev in pri pripravi strategije razvoja športa v občini. Pri tem bo vso potrebno pomoč nudila regijska pisarna OKS-ZŠZ Slovenj Gradec.

Občina Slovenj Gradec je s 16.801 prebivalci največja koroška občina in je po podatkih Ministrstva za finance v letu 2018 namenila 37,37 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 36,25 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 78 društev Vuzenica s 2.717 prebivalci namenja športu 11,73 €  na prebivalca za investicije v športne objekte in 11.20 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 8 društev. Muta s 3.426 prebivalci nameni 22,23 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 11,04 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 10 društev.

Podvelka je s  2.422 prebivalci, najmanjša občina in je športu namenila 14,26 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 8,18 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih pet športnih društev.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji