Usposabljanje SD1

45. seja Skupščine OKS-ZŠZ

45. seja Skupščine OKS-ZŠZ
Finančni načrt dela za leto 2020 je bil glavna tema seje skupščine krovne športne organizacije. Za leto, ko bodo glavna postavka olimpijske igre v Tokiu, je OKS-ZŠZ predvidel 8.883.187 evrov prihodkov, a tudi prav toliko odhodkov.
Kot je na seji skupščine v Ljubljani poudaril predsednik Bogdan Gabrovec, so v komiteju na dobri poti, da uresničijo zastavljene naloge.
Kot globalno oceno dela v iztekajočem se letu je dejal, da so večino nalog, ki so v njihovi pristojnosti, uspešno izvedli, strategija delovanja pa je povezana tudi z novim zakonom o športu. Dejal je, da si v OKS želijo, da bi bilo izvajanje programa športa res tudi v korist slovenskega športa.
Je pa poudaril tudi, da morajo biti na poti uveljavljanja koristi v slovenskem športu tudi v OKS vsi kot eno. Namignil je, da če takšne enotnosti ne bo, morda naslednja skupščina ne bo zgolj redna in potrjevalna. A je tudi izrazil prepričanje, da šport glede na dosežke s strani države ni ustrezno financiran, to si v OKS želijo v prihodnje popraviti.

Finančno področje za leto 2020 je predstavil Matic Švab, ki pa je opozoril, da so še možne določene spremembe, saj načrt temelji tudi na pričakovanih prihodkih iz javnih sredstev. Na prihodkovni ravni je za zdaj v načrtu 8.883.187 evrov, pri čemer največji delež predstavljajo sredstva ministrstva za izobraževanje in šport v sklopu letnega programa športa (942.952 evrov), fundacije FŠO (764.103 evrov), EU projekti (2,6 milijona evrov) in lastna sredstva oziroma prihodki (3.428.610 evrov).
Predviden načrt stroškov v letu 2020 je povsem enak (8.883.187 evrov), največji delež pa pri tem predstavljajo projekti (6.861.733 evrov). Naslednje leto so seveda olimpijske igre v Tokiu, ki bodo zaradi oddaljenosti in logistične zahtevnosti poskrbele za največji del stroškov na odhodkovni ravni pri OKS.

A čeprav bodo OI 2020 v središču pozornosti v naslednjih mesecih, so na skupščini poudarili, da ne bodo zanemarili niti drugih projektov, kot so šport za vse in delovanje na lokalni ravni.
"Pričakoval sem, da bo letošnje leto dodalo še kaj k tistemu, kar smo pričakovali predvsem iz proračunov za 2020 in 2021. Sredstva so se malo povišala, ne pa pričakovano. Ker vemo, da je leto 2022 tisto, ko se bo končal nacionalni program, nisem prepričan, da pri takšni ravni financiranja lahko izpeljemo vse načrte, zadane pred sedmimi leti," glede financ ni bil popolnoma optimističen predsednik Gabrovec.
"Upam, da se bo vsaj ta del financiranja, ki nastane na škodo iger na srečo zaradi posebnega davka, prelevil v ustrezno rezervo, kar bi na letni ravni pomenilo pet milijonov evrov. S tem bi se približali letu 2010, ko je bilo za programe športa namenjenih nekaj manj kot 30 milijonov," je o finančni plati še dejal Gabrovec.

Na45. redni skupščini so podelili tudi priznanja zaslužnim športnim delavcem prostovoljcem za zasluge in delo v lokalnem športnem okolju; prostovoljske plakete so dobili Jože Blažič, Jernej Jeglič, Silvester Marič, Maja Premrl, častne listine Miroslav Šuligoj, Iztok Vorkapič, Ernest Sečen in Albin Stegel, plamenice pa Janez Martinčič, Peter Glavič, Janez Šter in Rudolf Zupanc.

Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj pa je predstavil delovanje in funkcijo mehanizma varuha, naredil primerjavo med letoma 2018 in 2019.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji