Usposabljanje SD1

Uspešno izveden 14.kongres športa za vse

Uspešno izveden 14.kongres športa za vse
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez je skupaj s partnerji izvedel že 14. kongres športa za vse. V sodobnem kongresnem okolju Kristalne palače v BTC-ju se je v dveh dneh zbralo več kot 150 udeležencev, ki so z zanimanjem sledili tematiki letošnjega kongresa – »Gibalna športna dejavnost za zdravje družine«.
Z uvodnim nagovorom predsednika OKS-ZŠZ Bogdana Gabrovca in ministra MIZŠ dr. Jerneja Pikala se je tudi uradno otvoril letošnji dvodnevni kongres. Priznani predavatelji iz različnih strokovnih institucij so se razdelili v tri tematske sklope.
V prvem kineziološkem sklopu so se predavatelji posvetili predvsem družini in športu v širšem družbenem kontekstu, delu z mladimi in njihovem gibalnem razvoju, pomenu varne vadbe v perinatalnem in postnatalnem obdobju ženske in načinu gibanja kot vrednoti in veščini v sodobni družini in domači telovadbi za vse generacije. V javno zdravstvenem sklopu je bilo v ospredju spodbujanje gibanja v vrtcih, problematika šolskih torb, družinska obravnava debelosti in telesna dejavnost v pripravi na porod in starševstvo. V zadnjem delu kineziološkega sklopa pa so se predstavili plakati različnih raziskav in primerov dobrih praks, družina in otroci v hribih in naravi ter vloga družine pri spodbujanju ljubezni in pozitivnih vrednot  do gibanja. V času odmorov so udeležence z izbranimi vajami razgibali študenti kineziologinje iz Fakultete za šport.
Kongres so dodatno obogatile predstavitve projektov, raziskav in primerov dobrih praks s plakati tokrat obravnavane nosilne teme kongresa.
Kolikor je bil petkov plenarni del teoretične narave je bil sobotni praktični del toliko bolj aktiven. Udeleženci so bili že v štartu pripravljeni na gibanje in temu primerno tudi športno oblečeni. Ob izjemnih predavateljih so se tako lahko prisotni srečali s posebnostmi vadbe za gibljivost in moč starostnikov, družino in njeno vadbo v naravi in na zunanjih vadbenih napravah in gibalnimi igrami z improviziranimi pripomočki.     
Sobotni program, ki je potekal pod vodstvom Športne unije Slovenije je gradil na izhodiščih, ki so jih govorci postavili v petkovih krajših predstavitvah. Vsebine so bile predstavljene s praktičnimi demonstracijami, pri katerih so sodelovali tudi udeleženci.
V prvem sklopu so bile predstavljene specifike vadbe za starejše, s poudarkom na moči in gibljivosti. Sledila je predstavitev vadbe na zunanjih napravah. Izpostavljena je bila predvsem pomembnost pravilne izvedbe vaj in doslednega izvajanja vadbe, ki naj upošteva specifike posameznika tudi s funkcionalnega vidika.
V zadnjem sklopu so se udeleženci seznanili s praktičnim prikazom vadbe družin, s poudarkom na uporabi vsakdanjih in improviziranih pripomočkov. Prikazano je bilo, kako lahko vadbo pripravimo zanimivo in učinkovito tudi z uporabo povsem običajnih pripomočkov in tako športno aktivnost otrok in odraslih združimo v kvalitetno preživet skupni čas.
V dvodnevnem strokovnem dogodku je s predavanji in predstavitvami sodelovalo 26 strokovnjakov iz različnih področij.
 
Več o kongresu na povezavi, kjer vam je na voljo tudi zbornik prispevkov kongresa.

VIDEO

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji