Usposabljanje SD1

V občini Velike Lašče ustanovljena nova občinska športna zveza

V občini Velike Lašče ustanovljena nova občinska športna zveza
V ponedeljek je bila ob navzočnosti 6 predsednikov športnih društev občine Velike Lašče ter župana Dr. Tadeja Malovrha ustanovljena Športna zveza Velike Lašče. Za predsednika zveze je bil soglasno izvoljen Jani Levstik, predstavnik malo nogometnega kluba Velike Lašče.
Ustanovno sejo občinske športne zveze je vodil vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Grosuplje, Andrej Cevc.

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Grosuplje sicer pokriva regijo Ljubljana z okolico, v katero sodijo občine Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Kočevje, Škofljica, Ig, Velike Lašče, Sodražica, Ribnica, Loški potok, Osilnica in Kostel. V regiji se društva povezujejo v sledeče športne zveze:
  • ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE
  • ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ DOBREPOLJE
  • ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ IVANČNA GORICA
  • ŠPORTNA ZVEZA KOČEVJE
  • ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFLJICA
  • ŠPORTNA ZVEZA IG in
  • ŠPORTNA ZVEZA VELIKE LAŠČE
Z ustanovitvijo že tretje občinske športne zveze v svoji regiji sodi Regijska pisarna OKS-ZŠZ Grosuplje med najuspešnejše regijske pisarne na tem področju. S svojim delovanjem znatno prispeva k uresničevanju programa in zaveze vodstva OKS-ZŠZ ter doseganju ciljev njegove strategije delovanja na lokalnem nivoju. To je Izboljšanje pogojev za delovanje športnih društev in zvez, za ravnanje s prostovoljci in za krepitev medsebojne povezanosti športnih organizacij katerega eden od kazalnikov je tudi število novo nastalih lokalnih športnih zvez.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji