Usposabljanje SD1

Izobraževanje o vrednotah v športu

Izobraževanje o vrednotah v športu
Nacionalni olimpijski komite Litve je izobraževanje na področju olimpizma prepoznal kot eno svojih strateških področij. V okviru programa Erasmus+ je organiziral mednarodni program usposabljanja z naslovom ''Izobraževanje o vrednotah v športu.''
Uporaba metode izobraževalnega programa olimpijskih vrednot (OVEP 2.0) so organizirali v Litvi od 27. januarja do 4. februarja 2020. Izobraževalni program OVEP 2.0 je orodje, ki ga je ustvaril Mednarodni olimpijski komite (MOK), da opozori na pozitivne lastnosti telesne dejavnosti preko razumevanja olimpizma in njegovega vpliva na posameznikovo zdravje, zadovoljstvo in socialno vključenost.

Usposabljanja se je udeležilo 28 posameznikov iz desetih držav. Udeleženci so lahko v praksi preizkusili teoretična dognanja o neformalnem izobraževanju, dinamiki skupine, pomenu sodelovanja namesto tekmovanja, pomembnosti refleksije in o tem, kako mladinske dejavnosti uspešno in smiselno načrtovati po metodi OVEP 2.0. Vrhunec seminarja je bila priprava delavnic, ki so jih nato udeleženci z dijaki gimnazije v Druskininkai-u tudi izvedli.

Želja snovalcev seminarja je bila, da se udeleženci spoznajo z metodo OVEP 2.0, predvsem pa, da bi ta način razmišljanja prenesli v svoje delovno in končno tudi osebno okolje.
Pod okriljem OKS-ZŠZ je za promocijo olimpizma in vrednot v športu zadolžena Slovenska olimpijska akademija, ki že izvaja številne programe. Novo pridobljena znanja in izkušnje nam bodo v pomoč pri nadgradnji programa in aktivnosti.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji