Usposabljanje SD1

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občinah Škofja Loka, Komenda in Vodice

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občinah Škofja Loka, Komenda in Vodice
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik je skupaj s predsednikom Športne zveze Kranj in vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Kranj, Tadejem Peranovičem ter sekretarjem športne zveze Kranj, Slavkom Cvetanovičem obiskal župana občine Škofja Loka, Tineta Radinjo.
Župan je predstavil organiziranost športa v občini, kjer deluje kar 85 športnih društev. Njihove  programe sofinancira tudi občina. Razpis za sofinanciranje programov športa iz Letnega program športa pripravlja Zavod za šport. Svet zavoda tvorijo tako člani zavoda, kot člani Športne zveze Škofja Loka. Dogovorili so se o tesnejšem povezovanju z regijsko pisarno OKS-ZŠZ in možnostih sodelovanja pri skupnih projektih. Kot prva priložnost povezovanja je bil izpostavljen projekt Slovenska bakla, ki ga v juniju gosti Mestna občina Kranj.
V sredo, 26.2. je mag. Sodržnik obiskal občini Komenda in Vodice. Na sestanku v Komendi so poleg župana Stanislava Poglajena sodelovali še Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave in Marjeta Drolc, višja svetovalka za družbene dejavnosti. Mag. Sodržnik je uvodoma predstavil vlogo občinskih športnih zvez, njihovo delovanje in strategijo delovanja OKS-ZŠZ na lokali ravni ter njegovo regijsko organiziranosti.Župan, Stanislav Poglajen pove, da je v občini Komenda že obstaja občinska športna zveza, katere delovanje pa je žal zamrlo. Izrazil je interes, da se povezovanje društev ponovno spodbudi in ustanovi športna zveza. Občina bo obvestila klube in društva o pobudi. RP OKS-ZŠZ Kranj pa bo nudila vso potrebno pomoč pri njeni ustanovitvi.

Župan občine Vodice,  Aco Franc Šuštar poda informacijo o urejenosti športa v občini. Pove, da je športna infrastruktura s katero razpolagajo v občini polno zasedena in poslužujejo se tudi objektov izven matične občine. V načrtu imajo izgradnjo nove sodobne večnamenske športne dvorane in posodobitev športnega parka. Preverili bodo interes športnih društev in klubov v občini za povezovanje v športno zvezo in jim ponudili tudi vso potrebno podporo.
Mag. Sodržnik je vsem županom predstavil pobudo OKS-ZŠZ za uvedbo novega državnega praznika 1. oktober - Dan slovenskega športa ter jih povabil k podpori in vključitvi občin v njegovo obeležitev.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji